IMG_3224 (1).jpg
Nocospray er en av typene smittesaneringsrobot som nå tas i bruk av både ambulansetjenester og brannvesen. Foto: Brage Medical

Roboter mot koronasmitte

Brann og redning

Brannvesenet Midt IKS tar i bruk roboter for å skjerme seg mot koronasmitte. – Dette burde de fleste brannvesen vurdere, sier brannsjef Håvard Bye.

Den nye brannstasjonen i Steinkjer er samlokalisert med ambulansetjenesten. Det åpner nye samarbeidsmuligheter for Brannvesenet Midt IKS.

– Begge tjenestene er opptatt av å skjerme seg mot smitte, siden begge ofte er eksponert for smitte når vi er ute på oppdrag, sier brannsjef Håvard Bye i Brannvesenet Midt IKS.

Mobil robot

Helseforetakene har investert i smittesaneringsroboter som brukes i ambulanser og på ambulansestasjonene ved mistanke om eksponering for smitte av ulikt slag. Disse robotene er på størrelse med støvsugere og derfor mobile.

– Vi har inngått en avtale med ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge om utlån av disse smittessaneringsrobotene ved behov. Det betyr at vi kan bruke roboten til smittesanering av biler og rom på stasjonen hvor vi har mistanke om at det finnes smittestoffer, sier Bye.

Dermed kan brannvesenet på en effektiv måte sanere områder med mistenkt smitte. Det vil sikre mannskapene bedre, og derfor forsterke beredskapen.

Viktig bidrag

Direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning (tidligere KS Bedrift Brann og redning) synes samarbeidet er svært interessant. Han oppfordrer alle brann- og redningstjenester til å ta kontakt med ambulansetjenesten eller akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) for å undersøke om det er mulig å låne slike roboter hvis smitteuhellet skulle være ute.

– Man skal selvsagt ikke slutte det daglige arbeidet med smitteforebygging gjennom nøye håndvask og jevnlig vask av utstyr og bygg. Men nå har brannvesenet fått et ekstra verktøy hvis de skulle være så uheldige å få smitte inn i bilen eller stasjonen. Smittesaneringsroboten gjør at de langt raskere kan være operative igjen, sier Karlsen.

– I en tid med svært stor fare for å bli eksponert for koronamitte som kan sette store deler av beredskapsstyrken ut av spill, kan dette være et svært viktig bidrag, sier han.