vestfold brann og 110.jpg
F.v Kim Haugan, Per Olav Pettersen, Øivind Brevik og Anna Ljunggren (Foto: Arnt E. Folvik)

- Samarbeid gir best resultater for brann og redningstjenesten

Brann og redning

Det sa brannsjef Per Olav Pettersen da KS Bedrift-sjef Øivind Brevik og samfunnskontakt Anna Ljunggren besøkte Vestfold interkommunale brannvesen og Sør-øst 110 26.november.

Vestfold interkommunale brannvesen eies av fem kommuner og dekker 120. 000 innbyggere. Det pågår en rekke kommunesammenslåinger i Vestfold og det vil også påvirke brannvesenet.

Ny forskrift

Hele brann-Norge avventer ny forskrift som har ligget i justis- og beredskapsdepartementet siden tidlig i våres.

-Forskriften styrer organisering og dimensjonering av brann- og redningstjenesten i kommunene og mange avventer denne før man tar beslutninger om eventuelt samarbeid med andre for å løse krevende beredskapsoppgaver framover, fortsetter Pettersen.

Ny Stortingsmelding

Pettersen argumenterte også for å få en helhetlig og prinsipiell gjennomgang av brann- og redningstjenesten.

-Det er over ti år siden forrige gjennomgang og oppgaveporteføljen har endret seg mye på disse årene, noe som fører til at brann- og redningstjenesten utfører stadig nye oppgaver på vegne av andre beredskapsaktører som helse og politi, sier Pettersen.

- Dette er to viktige temaer som vi i KS Bedrift har brukt mye tid og ressurser på i vår kontakt med regjeringen og Stortinget, sier administrerende direktør Øivind Brevik i KS Bedrift. Vi vil fortsatt holde trykket oppe på dette, avslutter han.

Endelig på plass

Sør-Øst 110 er lokalisert i topp moderne lokaler i det nye politihuset i Tønsberg, vegg i vegg med politiets operasjonssentral. Dette etter å ha vært lokalisert på politihuset i Drammen siden 2009, da sammen med politi og AMK. Sør-Øst 110 dekker i dag alle kommunene i Buskerud, Vestfold og Telemark, samt Jevnaker i Oppland. Det tilsvarer 715 000 innbyggere.

-Jeg mener det er et skritt tilbake, sammenlignet med hvordan situasjonen var da vi satt i Drammen. Da var alle tre nødetater lokalisert under samme tak. Nå har vi ikke AMK i samme hus lengre, men vi jobber med AMK-sentralene i Sør-Øst for å kunne få et så godt samarbeid som mulig sier Kim Haugan.

-Godt samarbeid er avgjørende. En undersøkelse gjort i Drammen etter en tid med samlokalisering viser at vi klarte å utalarmere alle tre nødetatene opp mot to minutter raskere sammenlignet med hvordan vi tradisjonelt jobbet tidligere. Dette er erfaringer vi har tatt med oss og prøver å bygge opp igjen, fortsetter Haugan.

Finansieringsmodell for Nødnett

DSB ga sin tilrådning til JD i våres og det er siden ikke kommet noe nytt fra departementet. Det er stor uro lokalt og regionalt ettersom stadig nye og større regninger knyttet til bruk og investeringer i Nødnett dukker opp. Det kan nevnes at bare det nye oppdragshåndteringsverktøyet for brann på 110-sentralene er estimert å koste hver enkelt sentral opp mot 10-15 mill.kr.

-Vi ønsker å få på plass en modell som gir en hensiktsmessig deling av kostnadene mellom staten og kommunene, sier KS Bedrift-sjef Øivind Brevik.