Bergen Brannvesen Forebygging Fot Øistein Gjølberg Karlsen For Nett
Fra øvelse i Bergen med Ulriken i bakgrunnen. (Foto: Øistein Gjølberg Karlsen)
Hospiterte hos Bergen brannvesen

Samfunnsbedriftene Brann og redning på opplæring

Brann og redning

Samfunnsbedriftene Brann og redning var på opplæring i Bergen brannvesen for å få bedre innsikt i brannforebygging. Forebyggerne er de litt glemte heltene som har bidratt til at det brenner mindre i Norge.

Bergen brannvesen var vertskap da leder for Samfunnsbedriftene Brann og redning, Øistein Gjølberg Karlsen, hospiterte to dager tidlig i desember i brannforebyggende avdeling.

Det var brannsjef Leif Linde og leder for brannforebyggende avdeling, Janicke Larsen, som sto for opplegget. De hadde laget et komprimert og omfattende opplegg for å gi innsikt et krevende og komplekst fagområde som brannforebygging er.

Forebygging redder liv

- Brannforebyggerne rundt om i hele landet får for lite oppmerksomhet om det viktige arbeidet de gjør for å redusere risikoen for brann og ulykker ute der folk ferdes og bor, sier Karlsen. I media er det stort sett ansatte i beredskap med utrykningstøy og brannbiler som synes og blir omtalt.

- De som jobber i beredskap fortjener all omtale de får. Men det er også riktig å løfte fram resultatene fra alt det viktige arbeidet forebyggerne gjør som har redusert antall branner i Norge mye de siste årene.

Bergen er Norges nest største by med 284.000 innbyggere. Det innebærer at byen har et stort spekter av utfordringer knyttet til forebygging av branner. Byen har en tett og historisk trehusbebyggelse med Bryggen som den mest kjente representanten.

Disse bo- og næringsområdene som er lokalisert flere steder i sentrum har en stor risiko for brannsmitte og i tillegg er framkommeligheten krevende med trange smau. Det er gjort mye, og flere tiltak er på beddingen for å sikre denne unike bebyggelsen også for framtidige generasjoner.

Sårbare grupper

Byen har også sin andel med risikoutsatte grupper som krever spesiell innsats og fokus. Det er stadig flere hjemmeboende eldre som medfører særskilte utfordringer. I tillegg har byen mange innbyggere med rus og psykiatriutfordringer.

Gjennom tilsyn og dialog med kommunens representanter på helse- og sosialsiden jobbes det iherdig for å redusere risikoen for brann blant disse gruppene.

En komfyrbrann kan få fatale følger. (Foto: Midt-Hedmark brann og redning)

Bergen er også en stor studentby med universitet og høyskoler som skaper et stort utleiemarked. I dette utleiemarkedet opererer mange lite seriøse utleiere som i liten grad er opptatt av brannsikkerhet for sine leietakere.

Det å få disse utleierne til å etterkomme krav og pålegg er en møysommelig og krevende prosess som ofte tar lang tid og som i noen tilfeller også involverer rettsvesenet.

Har lært mye

- Etter to dager i Bergen kom jeg hjem med en større forståelse for hvor komplekst og krevende det brannforebyggende arbeidet er, sier Karlsen.

- Det har vært to lærerike dager med veldig dedikerte og hyggelige brannforebyggere som har økt min kompetanse og forståelse for brannforebygging betraktelig. Jeg innser også at jeg fortsatt har mye å lære.