Follo Brann Jenter (2)
Brannbetjenter med ulik bakgrunn og kompetanse er en fordel når man skal håndtere en stadig voksende vifte av oppgaver. Her er det to brannbetjenter som illustrerer brannmannsløft. (Foto: Follo Brannvesen IKS)
Mangfoldsveileder for brann og redning

Slik kan brann og redning øke mangfoldet

Brann og redning

Samfunnsbedriftene Brann og redning presenterer en rykende fersk veileder for å rekruttere og beholde et større mangfold av ansatte. Den lansereres på mangfoldsseminareret vårt den 3. mai i Oslo.

Brann- og redningstjenesten har en svært høy tillit blant befolkningen, en tillitskapital som må forvaltes og videreutvikles. Tjenesten får stadig nye oppgaver, og det krever en bredere kompetanse- og erfaringsbakgrunn enn det man tradisjonelt har hatt.

Derfor vil Samfunnsbedriftene, med våre brann- og redningsmedlemmer, presentere en veileder for å rekruttere på bredere basis enn det som har vært vanlig i tjenesten. Vi inviterer til et mangfoldsseminar i Oslo den 3. mai, der veilederen skal presenteres.

SE PROGRAM OG MELD DEG PÅ

Samtidig får vi ta del i erfaringer med å rekruttere og beholde mangfold fra egne medlemmer, Forsvaret, homonettverket til Arbeiderpartiet og Fagforbundet. Med mangfold mener vi ikke bare likestilling mellom kjønnene, men også mangfold i et bredt perspektiv: kulturbakgrunn og seksuell legning.

Veilederen er utviklet av Samfunnsbedriftene i samarbeid med fagforeningene. I tillegg har Nettverk for kvinner i brann og redning vært involvert i arbeidet.