Hadia og Øystein.JPG
Foto: Stortinget
KS Bedrift orienterte Ap-politikere om brann og redning:

Tajik og Hansen ble orientert om brann og redning sine utfordringer

Brann og redning

Brann og redning ble satt på dagsordenen til sentrale Ap-politikere da KS Bedrift Brann og Redning den 7. desember møtte nestleder Hadia Tajik og Øystein Langholm Hansen fra transport- og kommunikasjonskomiteen.

Rogaland brann og redning, ved brannsjef Nils Erik Haagenrud, var vertskap for møtet, der man diskuterte utfordringer og rammebetingelser for brann- og redningstjenesten. Det ble også tid til å diskutere utfordringer knyttet til tunnelsikkerhet på veisiden. 

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Brannmann under trening (Foto: Jill Johannessen).

Brann og redning er i endring

Direktør for beredskap, brann og redning Øistein Gjølberg Karlsen i KS Bedrift presenterte det overordnete utfordringsbildet som tjenesten står over for i dag. Han la vekt på følgende hovedutfordringer: 

 • 10 år siden siste stortingsmelding om brann og redning (St.meld. nr 35 (2008-2009))
  • Samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet har gjennomgått store endringer siden 2008.
  • Oppgaveporteføljen for brann og redning er i tillegg i endring.
  • Dette gjenspeiles i liten grad i denne meldingen
 • En prinsipiell avklaring av hvilke oppgaver det er forventet at brann og redning skal løse på vegne av andre aktører i samfunnet
  • Hvem skal finansiere nye oppgaver?
  • Hvilken kompetanse trengs for å løse disse oppgavene?
 • Helhetlig finansieringsmodell for Nødnett
  • Målet er å få en hensiktsmessig fordeling mellom brukerbetaling og bevilgning over statsbudsjettet

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Mannskap fra Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS under oppdrag (VIBR).

Tunnelsikkerhet krever kompetanse

I tillegg ble det diskutert utfordringer knyttet til sikkerhet i eksisterende og nye veitunneler. Henry Ove Berg, tidligere brannsjef i Rogaland brann og redning og nå rådgiver på tunnelsikkerhet for KS Bedrift, samt Helen Roth, daglig leder i Norwegian Tunnel Safety Cluster, orienterte.

De vektla særlig behovet for økt kompetanse hos brann- og redningspersonell som skal inn å gjøre livreddende innsats i disse tunnelene.