Ap-er.JPG
Øystein Langholm Hansen. (Foto: Stortinget).
Skriftlig spørsmål til justisministeren etter møte med KS Bedrift:

Tunnelsikkerhet satt på dagsorden av Ap

Brann og redning

I kjølvannet av vårt møte med sentrale arbeiderpartipolitikere den 7. desember, har Aps Øystein Langholm Hansen stilt et skriftlig spørsmål til justisministeren.

KS Bedrift, Rogaland brann og redning og Norwegian Tunnel Safety Cluster møtte nestleder Hadia Tajik og Øystein Langholm Hansen fra Arbeiderpartiet på hovedbrannstasjonen i Sandnes 7. desember.

Der ble utfordringene for brann og redning generelt og tunnelsikkerhet med fokus på roller, ansvar og finansiering spesielt diskutert.

Dette har ført til at Hansen har stilt et skriftlig spørsmål til justisministeren. Svaret fra justisminister Tor Mikkel Wara illustrerer bare utfordringene som vi pekte på i møtet tidlig i desember.

Det er mange aktører og fortsatt noe uklart hvor ansvaret begynner og slutter for disse. I tillegg vil svært få av brann- og redningstjenestene innenfor dagens struktur ha muligheter for å bygge spesialkompetanse og investere i utstyr som er påkrevd i tunnelredning.

Det er trist hvis vi må vente på en alvorlig ulykke med tap av mange menneskeliv før dette blir tatt tak i. Ved flere av de alvorlige ulykkene på Vestlandet har det vært mer flaks og tilfeldigheter at liv ikke har gått tapt, og vi kan vel ikke satse på flaks til evig tid?