VIBR bilde 3.jpg
Brann- og redningstjenester er stadig oftere på helse- og bistandsoppdrag. Nå utvides yrkesskadedekningen i forbindelse med koronapandemien.

Brannmannskap får utvidet yrkesskadedekning

Brann og redning

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) inkluderer brannmannskap i bestemmelsene om yrkesskadedekning når de er ute på helse- og bistandsoppdrag.

– Dette er vi godt fornøyde med. Vi kontaktet ASD for å få avklart hvilken yrkesskadedekning brannmannskap har når de er på ulike oppdrag, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.

Han forteller at brann- og redningstjenesten ofte utfører oppdrag som ligger utenfor de vanlige kjerneoppgavene. I dagens situasjon med koronakrisen var det derfor vesentlig å få avklart hvilke regler som gjelder.

Flere helseoppdrag

– For å få godkjent smitte fra covid-19 og påfølgende komplikasjoner som «yrkessjukdom», er det egentlig et vilkår at smitten må være påført i medisinske og omsorgsbaserte miljøer og institusjoner, eller ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sjukdoms- eller smittefare, sier Karlsen.

Han forteller at reglene ikke tar høyde for at brann- og redningstjenesten opererer i stadig flere helse- og politifaglige sammenhenger.

– I 2018 kom politiet først til åstedet i bare 15 prosent av alle utrykninger. Brann- og redningstjenesten over hele landet må i stadig større grad overta politi- og ambulanseoppgaver, ganske enkelt fordi de jobber lokalt og er raskest på plass, sier Karlsen.

Likt med helsepersonell

Han mener derfor at det også er naturlig at brannmannskap har et yrkesskadevern på linje med helsepersonell.

– I svaret på vår henvendelse skriver departementet at «denne bestemmelsen ikke utelukker at smitte påført brannkonstabler på helseoppdrag eller bistandsoppdrag, kan omfattes. Avgjørende er om smitten anses påført der virksomheten skjer i miljøer med "særskilt sykdoms- eller smittefare"». Det synes vi er en god avklaring, sier Karlsen.

Les svaret fra Arbeids- og sosialdepartementet her.