IMG_0172.JPG

Veiledning - lønnstap for deltids brannkonstabler

Brann og redning

Vi har laget en veiledning for hvordan permitterte deltids brannkonstabler skal unngå avkortning i dagpenger.

Samfunnsbedriftene har tidligere vært i kontakt med myndighetene fordi deltids brannkonstabler fikk avkortet sine dagpenger hvis de ble permittert fra sin hovedarbeidsgiver. Det skapte stor uro i brann- og redningstjenester fordi det ville lønne seg å si fra seg brannvakter eller si opp deltidsstillingen som brannkonstabel.

– Selv om Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ikke er villige til å endre NAVs praksis, hvor de ikke tar høyde for deltidsstillinger, har man funnet frem til en ordning der deltids brannkonstabler får kompensert for avkortningen i dagpenger, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.

– Dette skjer ved at kommunene betaler inntektstapet, og så blir kommunene kompensert for denne økte kostnaden gjennom overføringer fra staten, sier han.

Samfunnsbedriftene har derfor laget en veileder med maler som kan brukes for at deltids brannkonstabler skal beholde dagpenger ved permittering fra sin hovedarbeidsgiver:

 

Ta kontakt med Samfunnsbedriftene på arbeidsgiver@samfunnsbedriftene.no hvis det skulle være noen spørsmål om veilederen.