Møte med Smines Tybring-Gjedde.jpg
Fra venstre: Øivind Brevik, administrerende direktør KS Bedrift; Per Gunnar Pedersen, brannsjef Salten Brann IKS; samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde; Per Olav Pettersen, brannsjef Vestfold interkommunale brannvesen, og Øistein Gjøberg Karlsen, direktør KS Bedrift Brann og Redning.
Møte med samfunnssikkerhetsministeren:

Vi drøftet de nye oppgavene til brann og redning med Smines Tybring-Gjedde

Brann og redning

Under vårt møte med samfunnssikkerhetsminister Smines Tybring-Gjedde den 9. april fremmet vi vårt budskap om krav til heltidsledelse samt behovet for en gjennomgang av oppgavene for brann- og redningstjenesten.

KS Bedrift Brann og Redning diskuterte nåværende og framtidige utfordringer for brann- og redningstjenesten med samfunnssikkerhetsministeren den 9. april.

KS Bedrift Brann og Redning vektla at vi er opptatt av å være en medspiller og utviklingsaktør for sentrale myndigheter og fagmiljøer. Vi er også opptatt av å stimulere til økt samarbeid kommunene i mellom på brann- og redningsområdet.

Vi påpekte at våre medlemmer som organiserer brann- og redningstjenesten gjennom interkommunalt samarbeid gjennomgående gir gode, kompetente og kostnadseffektive tjenester til befolkningen i sine kommuner.

Venter på den nye forskriften

Vi ytret derfor håp om at Justis- og beredskapsdepartementet snarlig sluttfører behandlingen av den nye organiserings- og dimensjoneringsforskriften for brann og redningstjenesten.

Hvis departementet går videre med DSBs anbefaling om krav til heltidsledelse for de tre sentrale lederposisjonene, brannsjef, leder beredskap og leder forebygging, vil dette kunne være den nødvendige katalysatoren for å starte de påkrevde strukturendringene innen brann- og redningstjenesten i mange av de mindre og sårbare kommunene.

Behov for helhetlig oppgavegjennomgang

Vi vektla også behovet for en prinsipiell gjennomgang av brann- og redningstjenestens oppgaveportefølje (særlig på områdene politioppgaver og helse) hvor man diskuterer hvilke oppgaver tjenesten skal utføre, hvordan de skal finansieres og hvilken kompetanse som vil være påkrevd for at brann- og redningspersonell skal gjøre disse oppgavene på en forsvarlig måte.

Vi ser derfor fram til hvordan Granavollerklæringen skal realiseres på dette området. KS Bedrift vil gjerne være en medspiller i dette arbeidet.

Avslutningsvis ble samfunnssikkerhetsministeren invitert til enten Rogaland brann og redningstjeneste IKS i Sandnes eller Salten Brann IKS i Bodø slik at hun kan få innblikk i hvordan det er å drive brann- og redningstjeneste – både i byen med heltidsmannskaper, og ute i distriktene med deltidsmannskaper.