Teams møte feiere.jpg
Digitalt feiermøte på Teams.
Koronakrisen:

– Vi snakkes på Teams

Brann og redning

Den digitale hverdagen er en realitet for brann- og redningstjenesten i Valdres i disse dager. Beredskapen er selvfølgelig fortsatt på plass, men driftsmøter gjennomføres som videomøter.

For en bedrift som Valdres brann- og redningstjeneste er det viktig å finne gode løsninger som balanserer hverdagsoppgaver med den praktiske beredskapen. Sikkerhetsarbeid får flere perspektiver i en pandemi.

Valdres brann- og redningstjeneste ble etablert i 2018 med ca. 100 ansatte og omfatter kommunene Vang, Etnedal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre. De har ansvaret for å forvalte brann- og redningstjenesten for eierkommunene.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Brannbetjent Kjell Ivar Vinter ute på et tidligere feieroppdrag (foto: Valdres brann- og redningstjeneste).

Tar helse på alvor

Administrasjonen har kontorer i Valdres Næringshage på Fagernes, mens brannstasjonene er lokalisert i den enkelte kommune. Ansvarsområdet dekker ca. 4.500 km2 og har ca. 11.400 innbyggere.

– Vi er opptatt av å sikre beredskapen i Valdres og har derfor organisert oss slik at de ansattes helse tas vare på i disse koronatider, samtidig som vi sikrer god brannberedskap, sier brannsjef Laila Lien Østgård.

– De hos oss som kanskje har fått den største endringen i sin arbeidshverdag er nok feierne. De har fått nye oppgaver mens vi planlegger for en forsiktig og trygg oppstart av feiing igjen mot våren hvis situasjonen tilsier det, sier hun.

Forefallende arbeid

Feierne er viktige brannforebyggere og er på mange vis samfunnets øyne ute i befolkningen.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Først når det er forsvarlig vil brannbetjent June Marie Tronstad få nye feieroppdrag (foto: privat).

– Hos oss er de fleste feierne også brannfolk, så det utvises stor grad av fleksibilitet hos de ansatte når det gjelder oppgaver som skal utføres slik at belastningen spres ut på de ansatte. Vi får også gjort unna forefallende arbeid, noe som vil lette situasjonen senere på året når ting normaliserer seg igjen, sier Østgård.

En jobb som gjøres i disse dager er kartlegging og planlegging av hyttefeiing i distriktet.

– Hyttefolket kommer tilbake på et tidspunkt, og da er det positivt at vi er klare for feieoppdrag i hyttene i Valdres, sier brannsjefen.

I mellomtiden blir det driftsmøter på Teams i påvente av at koronakrisen avtar.