Auke Lont

Auke Lont inspirerte årsmøtet til Samfunnsbedriftene Energi

Energi

En engasjert avtroppende leder for Statnett har fortsatt synspunkter på både små og store linjer i «kraftpolitikken» og systemdriften.

Vi hadde planer om en prat med Auke Lont på årsmøtet vårt. Nå ble ikke møteformen som opprinnelig tenkt og vi endte opp med en lang samtale med ham på forhånd i stedet. Et utdrag av praten ble vist som opptak på årsmøtet. Lenke til dette finner du til slutt i denne artikkelen.

Auke Lont har i mange år hatt en helt sentral rolle i kraftforsyningen. Han har likevel en avslappet stil og er på fornavn med de fleste, og selv de som ikke kjenner Auke er på fornavn med ham. Men avslappet betyr ikke at han ikke er tydelig i budskapet og ryddig i hva som sies.

Det kom derfor ingen overraskelser i samtalen vår. Han er fortsatt den offisielle lederen for Statnett og mange av oss har hørt hovedlinjene i budskapet før. Norge skal elektrifiseres og forsyningssikkerhet er viktig. Nettet skal bygges og drives kostnadseffektivt. Fleksibilitet og digitalisering er avgjørende framover.

Og selv om vi har hørt ordene før, er det alltid inspirerende å høre gode begrunnelser for hvorfor ting bør gjøres og hvorfor vi bør anstrenge oss litt for å nå våre mål. Auke Lont er flink til nettopp dette. Det blir veldig tydelig at vår bransje er viktig i dag og at den vil være minst like viktig framover. Det bør motivere de fleste.

Vi har mange medlemmer som iblant har sterke synspunkter på hvordan Statnett driver virksomheten sin, både når det gjelder kostnader og hvor det bygges, eller ikke bygges. Likevel avslutter de ofte med: Men det er mye flinke folk i Statnett og de gjør egentlig en god jobb.

Og jeg har så langt ikke møtt noen som ikke mener Lont har gjort en god jobb. Det har vært omstridte episoder og til dels stor uenighet om enkeltsaker, men det må vi forvente. Det er iblant motstridende synspunkter og interesser både når det gjelder behov og løsninger.

Tiden i Statnett er over om få dager. Vi er spent på hva Auke Lont vil gjøre framover og ikke minst hva han vil komme med av synspunkter på norsk kraftpolitikk. Han har lang og bred erfaring og i en friere rolle kan det bli spennende å høre hans tanker om løsninger på mange av de utfordringene vi står overfor. Vi ønsker ham lykke til i ny tilværelse.

 

Lenke til samtalen som ble vist på årsmøtet(22 minutter)

Temaer i rekkefølge: digitalisering, energieffektivisering, kostnader i sentralnettet, forsyningssikkerhet og fleksibilitet

 

Lenke til lang samtale(50 minutter)

Temaer i rekkefølge (ekstrastoff i kursiv): digitalisering, energieffektivisering, (elektrifisering og industri, EU og Norge, kraftpriser og utenlandskabler, byråkrati i Norge vs andre land), kostnader i sentralnettet, (svarte svaner, Teknologiutvikling og framtidspriser på kraft), forsyningssikkerhet og fleksibilitet