Vindkraft08.jpg

Avgift på landbasert vindkraft må baseres på faktisk produksjon

Energi

Samfunnsbedriftene Energi har levert høringssvar til Skatteetaten om innføring av en ny særavgift for landbasert vindkraft.

Les høringssvaret vårt her.

Hovedpunkter i svaret:

- Vi mener primært at det bør innføres naturressursskatt på vindkraft i kombinasjon med en konsesjonsbasert avgift. Dette er i tråd med tidligere innspill gitt av en samlet energi- og kommunesektor. 

- En ny særavgift må baseres på faktisk produksjon heller enn installert effekt. Dette fordi eldre kraftverk har dårligere ytelse og er bygget under andre forutsetninger. 

- En gjennomsnittlig produksjon over flere år kan brukes som grunnlag, dersom det er behov for mer forutsigbarhet for kommunesektoren.