Franck V Uwarsn Cqy0 Unsplash
(Foto: Franck V. / Unsplash).
Stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon

Bredbånd av høy kvalitet til alle vil kreve stor økning av statlige midler

Energi

Årlige bevilgninger må økes de neste tre årene til 650 millioner kroner for å nå målene om høykapasitets bredbånd. Samfunnsbedriftene har levert innspill til ny stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som nå skal utarbeide ny stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon. Det viktigste regjeringen nå kan gjøre for å legge til rette for ytterligere utbygging av nett og tjenester i Norge er å sikre midler til hurtig, videre utbygging av høykapasitet bredbånd med minimum 100 mbs kapasitet både i opp- og nedlasting. For å nå dette målet må årlige bevilgninger økes de neste tre årene til 650 millioner kroner.

Det er fortsatt vesentlige forskjeller i bredbåndstilbudet mellom by og land. Mens nesten alle husstander (98 prosent) i tettbygde strøk har tilbud om høykapasitets bredbånd i form av fibernett (FTTH), oppgraderte kabel-TV-nett (HFC) eller VDSL, har kun rundt 59 prosent av husstander utenfor tettbygde strøk det samme tilbudet. 45 prosent av husstander utenfor tettbygde strøk har nå fiberdekning.

- Det er viktig at statlig tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging blir videreført og økt fra dagens nivå på drøye 400 millioner kroner opp til 650 millioner kroner de kommende årene.  Den pågående pandemien har dokumentert behovet for et betydelig løft i innsatsen på dette området for at arbeidstakere over hele landet skal kunne ha mulighet til en fleksibel og effektiv jobb-hverdag, sier direktør for energi i Samfunnsbedriftene, Cecilie Bjelland.

- Robust og stabil ekom-infrastruktur blir stadig viktigere i et samfunn som blir mer og mer digitalisert, fortsetter Bjelland.

I årene fremover bør robusthet i faste og mobile bredbåndsnett vektlegges i like stor eller større grad enn økte bredbåndskapasiteter.

Forskjeller i høykapasitetsdekning mellom «by og land» må reduseres for å unngå at geografiske forskjeller i bredbåndstilbudet hemmer neste fase av digitaliseringen. 10 eller 20 Mbit/s er ikke relevant som kapasitetsmål på vei inn i «gigabitsamfunnet».

- Det som skal til for å realisere disse ambisjonene er en fortsatt sterk satsning på statlig medfinansiering til bredbåndsutbygging i de områder dette er nødvendig samt en fortsatt tilgang til dette markedet for lokale bredbåndselskap. All erfaring så langt har vist oss at det er de mindre og lokale selskapene som sørger for bredbåndsutbygging utenfor tettbygde strøk, avslutter Bjelland.