Bredbåndsgrøftegraving Foto Jill Johannessen
I årene fremover blir det viktig å sikre robustheten i faste og mobile bredbåndsnett over hele landet. (Foto: Jill Johannessen)
Konkurransen i mobil- og bredbåndsmarkedene:

Bredbånd med høy kvalitet må bli førsteprioritet

Energi

Samfunnet er stadig mer avhengig av den digitale infrastrukturen. Regjeringen må derfor øke bevilgningene for å sikre at det bygges ut raskt og effektivt bredbånd i hele landet.

Regjeringens førsteprioritet må være å sikre midler til hurtig, videre utbygging av høykapasitet bredbånd med minimum 100 mbs kapasitet både i opp- og nedlasting. For å nå dette målet må årlige bevilgninger økes de neste tre årene til 650 millioner kroner. 

Det blir Samfunnsbedriftenes hovedbudskap når Kommunal- og moderniseringsdepartementet har invitert bransjen den 21. september til innspillsmøte for stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon – mobil og bredbånd.

Ny stortingsmelding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber nå med å utarbeide den nye stortingsmeldingen. Samfunnet og enkeltmennesker er mer avhengig av den digitale infrastrukturen enn noensinne. Dette gjenspeiles i den umiddelbare økningen i netttrafikken da regjeringen innførte Covid-19-tiltakene.

21. september inviterer departementet bransjen til et innspillsmøte om markedene for bredbånd og mobilkommunikasjon. Regjeringen må nå legge til rette for ytterligere utbygging av nett og tjenester i Norge.

Det er fortsatt vesentlige forskjeller i bredbåndstilbudet mellom by og land. Mens nesten alle husstander (98 prosent) i tettbygde strøk har tilbud om høykapasitets bredbånd i form av fibernett (FTTH), oppgraderte kabel-TV-nett (HFC) eller VDSL, har kun rundt 59 prosent av husstander utenfor tettbygde strøk det samme tilbudet. 45 prosent av husstander utenfor tettbygde strøk har nå fiberdekning.

Robust og stabil infrastruktur

- Robust og stabil ekom-infrastruktur blir stadig viktigere i et samfunn som blir mer og mer digitalisert, sier direktør for energi i Samfunnsbedriftene, Cecilie Bjelland.

I årene fremover bør robusthet i faste og mobile bredbåndsnett vektlegges i like stor eller større grad enn økte bredbåndskapasiteter.

- Det som skal til for å realisere disse ambisjonene er en fortsatt sterk satsning på statlig medfinansiering til bredbåndsutbygging i de områder der dette er nødvendig, samt en fortsatt tilgang til dette markedet for lokale bredbåndselskap. Erfaringsmessig spiller de lokale selskapene en vesentlig rolle for bredbåndsutbygging utenfor tettbygde strøk, avslutter Bjelland.