Den stille uke

Energi

Vi er igjen på vei inn i en alternativ ferie.  Det er ikke fraværet av kirkeklokker og orgel vi kommer til å tenke først på i dagene som kommer. Likevel gir den gamle norske betegnelse på tiden mellom palmesøndag og påskeaften en god beskrivelse av våre forventninger til dagene vi nå går inn i. I «den stille uke» vil vi også i år gjøre vårt ytterste for å begrense den fysiske mobiliteten og minimere omgangen med mennesker vi har kjær.

Tradisjonen tro vil det være stille(re) både ute og inne når vi nå igjen innretter oss etter nye anbefalinger og påbud. Men mange av våre medlemmer kan ikke la arbeidet hvile i denne tiden. Samfunnsbedriftenes medlemmer holder Norge i drift, i hverdag – og gjennom høytider. Våre energimedlemmer kan, bokstavelig talt ikke koble ut. Tvert imot, kraftforsyningen er og skal være «alltid beredt» for å takle alt fra kraftig uvær, uforutsette driftshendelser, IKT angrep til pandemi.

De siste årene har vist oss at dette ikke er hendelser som opptrer i hundreårsbølger – eller en gang eller to i løpet av en mannsalder. Dette er hendelser som opptrer stadig oftere og gjerne samtidig. Vi får hyppigere og kraftigere uvær, hackere går systematisk etter kritisk infrastruktur som strømforsyningen og pandemier er ikke lengre en teoretisk trussel.

I hele Norge står det derfor mennesker i beredskap, 365 dager i året. De jobber for at næringslivet skal kunne opprettholde sin produksjon – også gjennom en pandemi. Det er folk som rykker ut for å gjenopprette lys og varme midt i orkanens herjinger med strømnettet.  Dette er elektrifiseringens frontkjempere.

Vi står i en spennende tid, rett før et stortingsvalg der klima og elektrifisering står høyt på agendaen. De neste stegene - hvordan vi skal møte vår tids klimautfordringer og energibehov - vil bli tema i mange debatter. Det trenger vi, for i dag er ønsker og behov for elektrifisering de neste 10 årene større enn forsyning og nett umiddelbart kan følge opp. Derfor har vi i Samfunnsbedriftene meldt inn til OED i tilknytning til energimeldingen, vi trenger ikke en ny statusrapport – men politikk som viser en strategisk retning for energibransjen(e) i Norge. Det gjelder produksjon, men også rammebetingelser for rask utbygging av tilstrekkelig nettkapasitet, uten at forbrukere i distriktene blir stående igjen med en urimelig stor del av regningen. Derfor er lik nettleie fortsatt en hovedsak for oss inn i valgkampen 2021. Slik det også har vært siste året, se vår årsrapport for 2020.

Hvem som skal gjennomføre elektrifiseringen snakkes det mindre om. De står allerede klare 365 dager i året for å sikre strømforsyningen og andre kritiske funksjoner. Det er dem som ikke lar arbeidet hvile for å sikre vår hverdag, og min morgenkaffe gjennom den stille uke. Takk til dere, og god påske til dere alle!