Cecilie Bjelland
I stedet for å komme med konkrete tiltak og løsninger, har regjeringen kommet med en statusoppdatering. Det var ikke det vi trengte, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi. Foto: Jill Johannessen
Stortingsmelding om verdiskaping fra norske energiressurser:

Dette er ingen strategi – det er et problemnotat

Energi

– I stortingsmeldingen “Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser” har regjeringen vært mer opptatt av å oppdatere status enn å finne løsninger. Dette er ingen strategi – det er et problemnotat, sier Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi. 

Statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Tina Bru (H) la i dag frem stortingsmeldingen “Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser” 

Direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi sier at de er overrasket over at meldingen er så lite opptatt av å finne konkrete løsninger, og at det er uheldig at den legges fram så sent at den ikke kommer til politisk behandling i denne stortingsperioden. 

Hva skal prioriteres?

– Dette har i stor grad blitt en statusoppdatering, og ikke den strategiske handlingsplanen som hele Norge har ventet på. Vi advarte Olje- og energidepartementet i vårt innspill til meldingen i desember om at vi ikke trengte en ny statusmelding. Energibransjen står midt i en transformasjon. Nå er det ikke mangel på kunnskap som er problemet, men handlekraft og tydelige prioriteringer i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Det står prosjekter klare – hvilke skal prioriteres? Dette svarer ikke meldingen på, sier Bjelland. 

Hun mener regjeringen svikter i flere omganger når de legger fram en stortingsmelding så langt på overtid at den ikke rekker å bli forankret og behandlet politisk før et nytt stortingsvalg. Regjeringen har i realiteten lagt fram et debattforslag med uviss politisk framtid. 

– Samtidig svarer de på reelle og kjente utfordringer med å sette ned et nytt “hurtigarbeidende utvalg”. Samfunnsbedriftene stiller spørsmål om hvorfor dette ikke har blitt gjort på et langt tidligere tidspunkt - så kunne vi kanskje hatt svarene nå? Her synes jeg regjeringen har brukt verdifull utredningskapasitet i byråkratiet på statusoppdatering når det kunne vært kjørt parallelle hurtigspor for å få løsninger raskt på plass, sier Bjelland. 

Hun mener ellers at regjeringen tenker for snevert når industrien får monopol på kraft som konkurransefortrinn.  

Industri der kraften produseres

– Kraften skapes på et geografisk sted og det må i større grad kunne være et konkurransefortrinn for produksjonsområdene med flere arbeidsplasser over hele landet. Vi savner en tydelig satsing der hele Norge får ta del i elektrifiseringens fordeler. Det å utnytte kraften i større grad til å bygge ut industri der kraften faktisk produseres er et enkelt, men virkningsfullt virkemiddel for å skape arbeidsplasser over hele landet. Da vil man også kunne slippe unna store investeringskostnader i strømnettet. 

Bjelland legger imidlertid til at stortingsmeldingen ikke er helt uten lyspunkter: 

– Vi ser med tilfredshet at man lander effekttariffer. Dette er kanskje det viktigste vi tar med oss fra denne meldingen. Dette er viktig for å hindre at vi bygger mer nett enn nødvendig, sier Bjelland.  Samtidig er det viktig og riktig at regjeringen tar tak i problemstillingene knyttet til energi i en overordnet og samlet form, inkludert havvind og hydrogen. I så måte er meldingen et første steg i retning av å fremme verdiskaping knyttet til energi i et klimaperspektiv, uavhengig av energibærer. 

– Vi vil nå bruke tid på å gå gjennom meldingen grundig i samarbeid med våre medlemmer. Den politiske behandlingen er uviss, men meldingen har ikke parkert energi som et hyperrelevant tema i valgkampen. Det vil vi følge opp, sier Bjelland.