Nett Ehmitrich Unsplash
Foto: Антон Дмитриев/Unsplash
Samfunnsbedriftene i møte med statssekretæren

Diskuterer nettap-problematikk med regjeringen

Energi

Indirekte effekter av høy strømpris skaper utfordringer for nettselskapene i Sør-Norge. De får nå skyhøye regninger for nettapet. Kostnadsøkningen vil bety kraftig økt nettleie for forbrukerne med mindre regjeringen innfører tiltak.

Samfunnsbedriftene Energi hadde 25. august møte med statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet. Vi drøftet utfordringene mange av våre medlemmer opplever rundt tap i både eget og overliggende nett.

Kostnader bekymrer

Medlemmer våre er bekymret over de stadig høyere kostnadene for nettap, som følge av de høye strømprisene i NO2, NO1 og NO5. Kostnadene for nettap betales normalt over nettleien. I dagens situasjon er det ikke ønskelig for nettselskapene å drastisk øke nettleien til forbrukerne, som allerede opplever økt prispress fra flere hold.

Dagens strømstøtteordning skjermer husholdningene mot høye strømpriser, men ordningen omfatter ikke næringslivet. En kraftig økning av nettleien vil ramme alle kunder.

Trenger en løsning

Statnett varslet tidligere denne måneden at de fra 1. september og ut 2023, vil slutte å ta betalt for bruk av sentralnettet. Dette vil bidra til å senke årets kostnader for nettselskapene og kundene, men endringen kommer for sent og løser ikke hele problemet. Vi mener det er behov for en ordning som skjermer kundene for drastiske endringer i nettleien.

Samfunnsbedriftene Energi skisserte flere mulige løsninger for statssekretæren på dagens møte. Noen av mulighetene er nevnt i brev til OED.

Samfunnsbedriftene følger løpende opp dialogen med regjeringen.