Nye Suvdøla Kraftstasjonen Fotograf Morten Bjerk
Everk som jubilanten i Drangedal la i sin tid grunnlaget for det moderne liv i Norge. Det har de planer om å fortsette med. Her fra Nye Suvdøla Kraftstasjon. (Foto: Morten Bjerk)
Et sekel med ren kraft

Drangedal Everk – Hundreåring med lys fremtid

Energi

E-verket har forsynt drangedøler med vannkraft i 100 år og produsert vannkraft i 60 år. Det er ingen liten bragd. Så har da også Drangedal Everk vært fremsynte for å sikre befolkningens og næringslivets behov.

Det er ikke mange virksomheter forunt å fylle 100. Det forutsetter at ledelsen og eierne har tatt gode valg ved flere korsveier. Drangedølene kan med rette være stolte av sitt lokale kraftselskap, som nylig ble verdsatt til nærmere en halv milliard kroner.

- Vi produserer selv nærmere 100 prosent av strømforbruket til innbyggere og næringsliv i Drangedal, sier e-verksjef Jan Gunnar Thors i Drangedal Everk.

Det var i september i fjor at selskapet som han leder åpnet Nye Suvdøla med en effekt på 9,3 MW. Dette magasinkraftverket utnytter et fall på 347 meter i elven Suvdøla, og produserer årlig rundt 60 GWh som inkluderer Suvdal Kraftverk.

Lokal beredskap er en styrke

- Vi er veldig godt rigget når det virkelig slår til, fortsetter Thors. - Lokalkjennskap er en stor fordel for beredskapen. Og våre ansatte har den nødvendige tverrkompetansen for å takle de fleste situasjoner.

- Hvis vi deler antall ansatte per mast, så har vi nok en mye bedre beredskap enn de store. Vinteren for to år siden var det veldig mye snø og ising i Telemark og Agder, med trær som kollapset og ising på linjene. Men ingen av våre kunder mistet strømmen i mer enn tolv timer, legger han til.

I de barske forholdene var mannskapene svært effektive. E-verksjefen var selv ute og gjorde en innsats for å få nettet opp og gå – noe som heller ikke var første gang.

Forsyningssikkerheten er også styrket av nybygde Tørdal transformatorstasjon. Denne digitale stasjonen, som er eiet av Skagerak Nett, øker nettkapasiteten for mer produksjon av kraft. Samtidig legger den til rette for økt strømforbruk i Drangedal og Nissedal.

- Dette betyr starten på en ny æra full av nye muligheter, sier Thors.

Løsninger alle kan forstå

Drangedal Kraft opererer ikke med «overkompliserte» prismodeller. - Når det gjelder pris, så behandler vi alle likt, forteller Thors. - Vi har ikke markedsført strømsalget i noen særlig grad heller. Salget går i stor grad av seg selv til nokså trofaste kunder som ønsker en lokal leverandør.

Selskapet han leder er også godt skodd innen bredbånd. - Vi har hatt tilnærmet 100 prosent dekning i vårt område i 10 år. 80-90 prosent av husholdningene er på fiber, og har valgt Altibox.

Altibox er et nasjonalt «produkthus» som gjennom samarbeid med flere lokale og regionale partnere leverer bredbånd og IPTV gjennom fiberoptisk kabel.

Nye krav skyter spurv med kanoner

Kravet til selskapsmessig skille gjør at Drangedal Energi er i ferd med å omorganisere seg. - Det formelle er vi kommet langt med, påpeker Thors. - Jobben med systemet og leverandører. Men de mest krevende bitene står igjen.

- Det er krevende for oss å splitte – og spesielt IKT er kostnadsdrivende, fortsetter han. - Vi kunne bygget fiber og strøm samtidig. Men da kunne vi fått «særfordeler». Samtidig er det jo ingen andre som vil gjøre det her på landsbygda.

Her i Drangedal er altså kravet om selskapsmessig skille til hinder for en samfunnsøkonomisk fornuftig satsning som ville kommet alle abonnentene til gode.

Samtidig har Drangedal Energi vært flinke til å effektivisere driften gjennom samarbeid med andre. Blant annet når det gjelder installasjon av AMS-målere er det et godt samarbeid mellom nettselskapene i Telemark. Det er dette samarbeidet som var kimen til Nettalliansen.

- Vi er også tett integrert med Kragerø på bredbånd. Samarbeidet vårt omfatter tjenester, så vel som kompetanse og tilsyn. Vi leier ut overskuddskapasitet til hverandre, legger Thors til.

E-verk med stor lokal verdi

Et e-verk fyller ikke hundre uten godt eierskap. -Vi har tett dialog med våre eiere, påpeker Thors. Han opplever at de folkevalgte i Drangedal har en god forståelse for verdien av selskapet som han leder.

-Kommunen har forvaltet overskuddet. Dette er noe av hovedargumentasjonen for å være i lokalt eie. Det er viktig, legger han til.

Og tallenes tale er klar. Ifølge Telemarksavisa har Drangedal e-verk på bare de siste 20 årene sørget for 100 millioner kroner i kommunekassen (betalingsmur).

I tillegg kommer kompetansearbeidsplassene i en grønn og fremtidsrettet bransje. Her ligger det også muligheter for ny næringsutvikling. Det er gull verdt i en kommune som er preget av turistnæring, skog og jordbruk.

E-verkets stolte historie er nå skrevet ned i en fersk jubileumsbok som dekker perioden 1920 til 2020, kan Thors fortelle. Til slutt ber vi ham kikke i krystallkulen: Vil Drangedal Energi fremdeles være et eget selskap om 25 år?

Han nøler ikke med å svare: - Jeg kommer fra Drangedal. Skal vi bruke dette landet eller ikke? Jeg synes det.

Og det skal vi i Samfunnsbedriftene fortsette å kjempe for.