Effekttariffer: NVE går for abonnert effekt

Energi

Etter flere år på tegnebrettet er NVEs modell for effektbaserte tariffer ferdig. Snart kommer forslaget om abonnert effekt ut på høring.

Forslaget ble presentert av NVE-direktør Per Sanderud under Norges Energidager torsdag. Tidligere i år meldte direktoratet at en modell med abonnert effekt ville være mest aktuell, selv om flere alternative modeller for effekttariffering var til vurdering.

«I så måte er det ingen overraskelse at NVE nå foreslår abonnert effekt», sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Han mener forslaget vil være akseptabelt for bransjen, med forbehold om at detaljene fremdeles ikke er kjent.

«Vi i KS Bedrift Energi ser behovet for endringer som kan bidra til reduserte investeringer og lavere nettleie. I et samfunnsøkonomisk perspektiv kan dette være et godt forslag», sier Strand.

Forslaget kan også motivere til smartere energibruk og en mer rettferdig kostnadsfordeling mellom kundene. Imidlertid vil omleggingen til et effektbasert tariffsystem kreve en grundig informasjonskampanje.

«Vi mener det vil være en utfordring å formidle endringene til kundene, men setter vår lit til at god og bred informasjon fra alle aktører kan bidra til en best mulig overgang. Gjenkjennelseseffekten fra strukturen i mobilabonnement og gamle H3 tariffer vil forhåpentligvis også hjelpe», sier Strand.