P08h7ktm
Foto: Verdens hittil største elfly i luften - ombygd Cessna Caravan 208B - BBC Future planet Juni 2020
Høringssvar på forslag til program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge

Elektrifisering av luftfarten må samordnes med kraftsystemet

Energi

En elektrifisering av flytrafikken er avhengig av at behov for lading av fly og øvrig trafikk i og rundt lufthavnene er samkjørt med kraftsystemets kapasitet.

Samfunnsbedriftene har levert høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet på forslag til program for innfasing av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart.

Med en overgang til elektrifiserte fly vil både energibehovet og effektbehovet på lufthavnene øke. Dette faller sammen med den bredere elektrifiseringen av transportsystemet, og det vil også være behov for økt ladekapasitet på lufthavnenes parkeringsplasser, til busser og kjøretøyene som benyttes inne på lufthavnene.

I det store bildet, og spesielt på kort og mellomlang sikt, er elektrisitetsbehovet for luftfarten relativt beskjedent. Det er likevel viktig at lading av elektriske fly, busser og skip kan gjennomføres uten unødvendige store investeringer i eksisterende strømnett.

Samfunnsbedriftene mener derfor at det videre arbeid med dette emnet som en del av Nasjonal transportplan (NTP) må adressere behov og forslag til infrastrukturløsninger som ivaretar nettselskapenes ansvar og behov for å redusere nettkostnadene i den grad det er mulig.

Generelt observerer vi at emnet ladeinfrastruktur er noe kortfattet og lite konkret adressert i rapporten. Vi forventer derfor at det i NTP vil være en mer dekkende beskrivelse av regjeringens planer for innfasing i denne virksomheten i kraftnettet.