Elhub kan skyves ytterligere ut i tid

Energi

Ny tidsplan for oppstart av Elhuben kommer i september. Det er usikkert om oppstarten blir første kvartal 2018.

Dette opplyser Elhub i en pressemelding. Planverket skal kvalitetssikres av DNV GL før det offentliggjøres, noe som fører til at fremlegget av den nye tidsplanen blir skjøvet noe ut i tid.

Mens Statnett tidligere har meldt at oppstarten sannsynligvis vil bli første kvartal 2018, er det nå usikkert når startskuddet for datahuben vil gå. Flere kraftselskap har uttrykt det er viktig at denne planen blir endelig og at prosjektet ikke blir ytterligere utsatt. Dermed må den nye tidsplanen gi prosjektgruppen rom til å hente inn mindre uregelmessigheter innenfor rammen.

«Vi trenger mer tid til å kvalitetssikre planene. I det ligger at vi ikke er helt sikre på når oppstarten kan bli. Vi må ha gode og robuste planer slik at de kan gjennomføres uten ytterligere forsinkelser», sier daglig leder i Elhub Tor Bjarne Heiberg til Europower.

Testingen for systemleverandører skal fortsette gjennom sommeren, mens den første gruppen markedsaktører får tilgang til å teste over sommeren.

«Bransjen sitter med regningen for Elhub-prosjektet. Selskapene har også betydelige kostnader forbundet med å sitte «stand-by» for å kople seg opp mot huben. Nå er det viktig å redusere usikkerheten rundt oppstart så langt det er mulig, og å presentere en realistisk tidsplan i september. Ytterligere forsinkelser må unngås», påpeker Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.