Elhub bilde.jpg
Foto: Elhub/ YouTube

Elhub-oppstart utsatt til oktober 2018

Energi

Elhub opplyser i en pressemelding at data-huben skal startes opp innen utgangen av oktober 2018. KS Bedrift Energi mener det er bra at prosjektet nå legger opp til en realistisk tidsplan.  

Den nye planen skal drøftes og forankres i bransjen før det endelige forslaget oversendes NVE, som skal forskriftsfeste ny dato for overgang til Elhub.

«Arbeidet med å teste løsningen er betydelig mer omfattende enn vi opprinnelig hadde tatt høyde for. Vi har vært for optimistiske når det gjelder hvor mye tid som vil gå med til å teste løsningen», sier Tor Bjarne Heiberg, daglig leder i Elhub, i pressemeldingen.

Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi, understreker det er viktig at planen Elhub nå legger opp er realistisk, og sier det er bra prosjektledelsen vil gi testfasen en romsligere tidsramme.

«Inntrykket er at det nå har vært gjennomført en grundig prosess for å sikre at den nye tidsfristen er realistisk. Det er viktig for prosjektet at det nå føres i havn. Utsettelsene har ført til usikkerhet og i bransjens øyne undergravd prosjektets troverdighet.», sier Strand.

Vi i KS Bedrift Energi har gjentatte ganger påpekt at styringsmodellen for Elhub er problematisk. Samtidig som bransjen har begrenset innflytelse over beslutninger i prosjektet, er det bransjen som tar regningen for utsettelsene. Uklarheten rundt fremdriften og oppstart av Elhub har medført at kraftselskapene må bruke ressurser på å sitte stand-by. Dette er ressurser som ville kommet til nytte på andre områder i selskapene.

Økte kostnader

I pressemeldingen heter det at planen innebærer en kostnadsøkning til 660 millioner kroner, noe som er 15 prosent mer enn opprinnelig investeringsbeslutning.

«Dersom man også inkluderer kostnadene for bransjen ved å stå stand-by er den reelle kostnadsøkningen langt større», påpeker Strand.

Heiberg opplyser om at det gjennomføres tiltak for å begrense kostnadene. Vi i KS Bedrift Energi har tidligere ment at NVE må ta grep for å begrense avkastningen på Elhub, som er et heleiet datterselskap av Statnett. Avkastningen inngår i kostnadene bransjen må bære.

«Vi mener fortsatt det er merkelig at NVE-renten skal brukes som avkastning for Elhub. Bransjen må betale for et prosjekt som har vært preget av klare kvalitetsmangler», sier Strand.

Planen skal gjennomgås i detalj i et møte i Bransjerådet, hvor KS Bedrift Energi møter, mot slutten av oktober.