Asle - krediter Morten Brakestad (2).jpg
Asle Strand, direktør KS Bedrift Energi. (Foto: Morten Brakestad).

Vinter med mange nyhetssaker og lite nytt

Energi

Vi nærmer oss påsken og det er naturlig med en liten oppsummering i overgangen mellom perioder.

Det har vært en relativt rolig vinter i kraftbransjen, selv om mange aktører har hatt en stressende tid på grunn av oppstart av Elhuben. Nyhetsbildet har vært preget av gjengangere og ikke minst høye kraftpriser.

Sistnevnte er en naturlig hendelse for de som jobber i kraftbransjen. Utfordringen er å forklare resten av verden at dette er normalt selv om utslagene er uvanlig store i år.

Mange har ventet på forskriften som avklarer hvordan det selskapsmessige og funksjonelle skillet skal praktiseres. Andre venter på høring om effekttariffer. Og ikke minst er mange spent på hva OED vil komme med av forslag til tariffutjevning. Dette er alle viktige saker som har vært i media over lang tid, men det er tilsynelatende fortsatt langt igjen.

Men vi har i hvert fall fått en vindkraftplan, som mange mener mye om. De fleste vil ha krafta, men nesten ingen vil ha vindmøllene. Bør vi da kanskje se på hva som kan gjøres for at det skal bli mer attraktivt å være vertskap for vindparker?

Inntil videre lar vi den og øvrige saker ligge og begynner å tenke på hvordan vi skal utnytte det varslede påskeværet best mulig. Det ser ut som de aller fleste vil kunne trenge solkrem i påsken og vi håper flest mulig har anledning til å tenke på alternative saker i noen dager.

Vi i KS Bedrift ønsker alle en riktig god påskeferie!