Kraftledninger05.jpg

Energi på Norges konsolideringsdager

Energi

NVEs konferanse Norges Energidager foregår i skrivende stund på Fornebu utenfor Oslo. Konferansen kunne like gjerne blitt kalt Norges Konsolideringsdager.

Spørsmål: Hva har byrådsleder i Oslo Raymond Johansen, BKK-sjef Jannicke Hilland og NHO-president Arvid Moss til felles? Svaret: Alle tre trekker frem konsolidering i energibransjen som det magiske svaret på utfordringene bransjen står overfor i årene fremover. Og hva har konserndirektør Steinar Bysveen i Statkraft, Norgesnett-direktør Eilert Henriksen og Agder Energi-sjef Tom Nysted til felles med de tre foregående? De mener akkurat det samme.

«Konsolidering er ett av mine topp tre-ord», sa Hilland fra scenen under NVEs Energidager. Hun var i godt selskap. Ordet er utvilsomt blant topp tre blant de fleste talerne på konferansens første dag. Alle pekte de mot at fremtidens energisystem er komplekst, og at det da trengs finansielle muskler og kompetanse. Og hvordan får kraftselskapene finansielle muskler og kompetanse? Gjett selv.

Salgsmøte

Nytt spørsmål: Hvordan fremstår det da når NVE-direktør Per Sanderud fra podiet sier at han ikke er opptatt av hvor mange nettselskap det skal være i landet? Svaret: ikke overdrevent troverdig.

At NVE ønsker strukturendringer i bransjen er ingen hemmelighet. Sanderud har i et intervju med KS Bedrift Energis nyhetsbrev blant annet uttalt at han «har tro på mange selskap, men mange færre enn i dag». Dermed kan det virke som om konsolidering er et av de mest brukte ordene også i direktoratet for tiden.

Det fremstår som litt mer spesielt at konferansens dag én fremsto som et eneste langt salgsmøte, hvor Norges-Nett, BKK og Agder hver for seg bød seg frem som trygge kjøpere for nervøse småselskap. Raymond Johansen talte fra scenen Hafslunds sak, og tok gjentatte ganger til orde for å få flere selskap inn i nett-folden.

Våre favorittord

Men fremtiden i energibransjen handler om så mye mer enn «konsolidering». Ett av topp tre-ordene her i KS Bedrift Energi er «samarbeid». Når fremtidens energisystem blir teknisk mer krevende, er standardisering av utstyr og felles innkjøp et like godt verktøy for å holde kostnader nede og for å tilføre kompetanse. Det er flere og gode eksempler på at bransjen samarbeider på tvers av selskapene. Høyt opp på listen over våre favoritt-ord kommer også «lokale løsninger». Vårt medlem Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag var en av ytterst få motstemmer til konsoliderings-viljen som rådet. Han stilte, per video selv om han var til stede i salen, Sanderud spørsmålet om hvordan beredskapen skal opprettholdes i isolerte bygdestrøk når nettselskapet konsolideres inn i en større enhet med hovedkontor langt unna.

Kall en spade for en spade. Norges Energidager kunne i år vært kalt Norges Konsolideringsdager.