Digitale godbiter BM 18.jpg
Vi tilbyr en digital konfekteske under Bedriftenes Møteplass 2018. Illustrasjon: iStock/ KS Bedrift

Energiprogrammet på Bedriftenes Møteplass 2018 er klart

Energi

Jo hyppigere ordet «digitalisering» hagler, jo mer ullent fremstår innholdet. Vi åpner og utforsker den digitale konfektesken for energibedriftene på Bedriftenes Møteplass 2018.

Slik er det med moteord. Jo oftere de brukes, jo mer innholdsløse fremstår de. De fleste forståsegpåere er hjertens enige i at «digitalisering» vil snu opp-ned på eksisterende businessmodeller og tjenestetilbud, men langt fra alle er i stand til å svare på det innlysende spørsmålet: hvordan?

På Bedriftenes Møteplass, KS Bedrifts årlige konferanse 18.-19. april, svarer vi nettopp på dette. Den todagers konferansen på Fornebu henter høyaktuelle navn opp på scenen under plenumssesjonene. Under et dedikert fagspor for energiinteresserte får deltakerne oppleve hva digitalisering av energibransjen betyr i praksis.

Science fiction i energisektoren?

Som vi har sett i debatten om AMS-målere, nye personvernregler og det digitale anslaget mot et helt lands energisystem, er sikkerhet et ord som gjerne dukker opp samtidig med «digitalisering». Ofte er en tilsynelatende uskyldig email alt som skal til for at skjermene går i svart og sensitiv informasjon er på avveie. Du får sett live hvor mye skade en email kan utføre, når Robert Malmgren, ekspert på IKT-sikkerhet, hacker et «kraftverk» på direkten under plenumssesjonen.

Energiprogrammet sparkes i gang av kraftveteranen Eivind Reiten. Med ett blikk i sladrespeilet og ett blikk fremover, deler Reiten sine tanker om hvordan fremtidens Kraft-Norge vil se ut. Gerd Kjølle som leder CINELDI, et av Norges fremste forskningssentre på fremtidens nettdrift, skal på scenen med et tema som høres ut som science fiction: selvhelende nett. CINELDI jobber tett med flere av landets nettselskaper. I denne delen av programmet presenterer også medlemsbedrifter FoU-prosjekter de deltar i. Senere på dagen får du også møte Tibber, et selskap med rask kundetilvekst og som markedsføres som «strømmens spotify». Opp på scenen henter vi også Green Building Solutions, spesialister på energistyring med kunstig intelligens i næringsbygg, og ser eksempler på hvordan teknologi og endrede kundepreferanser påvirker lokale energiselskap.

Blipp… blipp…

Og dette er bare en liten del av et mangfoldig program. Konferansen ledes av Erik Aasheim, mangeårig NRK-korrespondent og tidligere kommunikasjonssjef i Klima- og miljødepartementet og den globale organisasjonen EAT.  Under plenumssesjonen får Aasheim selskap på scenen av blant annet Silvija Seres, en av det digitale Norges sterkeste stemmer, og Rune Garborg, sjefen i VIPPS. Han skal gi innblikk i hva som kreves for å få gjennomslag for nye ideer og teknologi i store, komplekse organisasjoner.

Handler digitalisering om mennesker eller maskiner? Vi utforsker skjæringspunktet mellom IT og HR. I tillegg ser vi på hvordan det umulige kan gjøres mulig, som for eksempel å bygge hytte på månen. Og om du lytter, vil du få høre selve lyden av digitalisering. Er det bare blipp… blipp…, eller har digitaliseringen et eget språk?

Svaret får du på Fornebu 18 og 19 april.

Utforsk programmet for fremtidens energibransje og meld deg på i dag!