IMG 20210602 185220
Blir det sol i horisonten eller skyggedal for kraftbransjen? Vi er mange som venter i spenning på regjeringens energiressursmelding som lanseres 11. juni. (Foto: Asle Strand)
Viktig stortingsmelding lanseres 11. juni:

Energiressursmeldingen – Hva forventer Samfunnsbedriftene?

Energi

«Det vil bli omtalt i energiressursmeldingen» har i lang tid vært myndighetenes svar på nesten alle våre spørsmål om de viktige sakene. Fredag 11. juni kommer meldingen. Hva kan vi forvente oss?

Vel, den politiske sprengkraften er noe svekket når regjeringen velger å legge meldingen så tett opp mot valget. Det gjør at den ikke blir politisk behandlet før valget, og der deles som kjent regjeringskortene ut på nytt. Hva det vil bli flertall for etter valget er derfor usikkert. Det betyr likevel ikke at meldingen er uten betydning.

Vi står midt i en elektrifiseringsbølge med en energibransje i transformasjon. Samfunnsbedriftene forventer derfor at dagens regjering, med hele det offentlige energibyråkratiet i ryggen, tør peke ut en retning og gi klare signaler om fremtidige prioriteringer. Vi forventer derfor noen avklaringer.

Det er viktig for Norge og det er viktig for våre medlemmer. Det er de som i stor grad skal legge til rette for det som skal skje. Samfunnsbedriftene har klare forventninger på noen områder.

Nettleie

Vi må få på plass et regelverk som motiverer til fornuftig bruk av dagens nett og gir gode insentiver for framtidas forbruk. Effekttoppene må ned og kostnadene bør fordeles riktigere på brukerne av nettet. Saken har versert i årevis.

Et forslag ble oversendt Olje- og energidepartementet høsten 2020. Nå må noe vedtas. Og det er viktigere å få noe brukelig og fleksibelt på plass enn at det er helt perfekt fra første dag. Justeringer kan gjøres etter hvert som vi får nye erfaringer.

Nettutbygging

Vi må forenkle utbygging av nett og gjøre det lettere for nye store kunder. Alle regioner melder om store utbyggingsbehov. Nye næringer skal etableres og selv om enkelte prosjekter både er luftige og meldt inn flere steder, står vi overfor store utbyggingsbehov.

Samfunnsbedriftene mener det bør legges til rette for hurtigspor i saksbehandlingen, på linje med det som har fungert for enkeltprosjekter i oljebransjen. Vi skal ta oss tid til skikkelig saksbehandling, men det må kunne kjøres parallelle prosesser slik at vi kan spare tid.

Vi skal ikke skrote alle gamle retningslinjer for hensyn i utbyggingsprosesser, men elektrifiseringen haster. Det gjelder ikke bare reduksjon av Co2-utslipp, men også etablering av nye arbeidsplasser.

Klare mål

Vi må ha klare mål for elektrifiseringen. Det gjelder både hvilke bransjer som er involvert, hva de skal gjennomføre og tid for måloppnåelse. Men det må også være mål og retning for hvordan vi kan sikre norske arbeidsplasser, reduserte klimautslipp og hvordan vi skal bruke ressursene våre til det beste for hele Norge.

Det kan ikke være slik at førstemann til mølla får bruke opp et eventuelt overskudd av fornybar kraft uten å betale sin rettmessige andel av de langsiktige kostnadene. På den annen side bør det neppe være alt for detaljert politisk styring av hvordan og hvor ressursene brukes. Utvilsomt en krevende balansegang når så mange er opptatt av temaet.

Vi står i en endringstid. Det har det norske samfunnet gjort før – og lykkes. Samfunnsbedriftene mener vi med fordel kan ta med oss tidligere erfaring, eksempelvis med å innføre innføres de 10 energibud, jfr eksisterende 10 oljebud for petroleumsbransjen.

Vi kan der samle mange av dagens etablerte sannheter, samt supplere med overordnede mål for videre bruk av våre fornybare energiressurser.

Meld deg på debatten!

Samfunnsbedriftenes webinar den 15. juni får du høre hva olje- og energiminister Tina Bru, politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstadheim og nestleder i olje- og energikomitéen Espen Barth Eide har å si om «energiressursmeldingen».