Distribusjon og transmisjon natur 15.JPG
Helning, temperatur og småkraft er blant dagens rammevilkår i inntektsrammereguleringen. NVE skal gjennomgå listen.
NVE oppdaterer rammevilkår i inntektsrammemodellen:

Er rammevilkårene for trange?

Energi

NVE vil ha en gjennomgang av rammevilkårene innenfor dagens inntektsrammemodell. Er dagens liste over relevante rammevilkår god nok? Gi oss innspill før fristen, 3. desember!

Vi er ikke bundet til de rammevilkårene som fanges opp i dagens modell, men ønsker en bred gjennomgang av alle forhold som kan ha betydning for kostnadene. Vi trenger derfor innspill fra dere på hva slags rammevilkår vi bør vurdere, skriver NVE i høringsbrevet.

Direktoratet vil også ha innspill til hvilke datakilder som kan brukes for å lage nye variabler.

Anleggsbidrag bør behandles nøytralt

Dagens modell er fra 2013. Asle Strand, direktør i KS Bedrift, påpeker at mye vann har rent i havet siden den gang – bokstavelig talt.

«Etter at dagens modell ble innført har man eksempelvis for alvor startet elektrifiseringen av transportsystemet, med de utfordringene det medfører», sier Strand.

Vi i KS Bedrift Energi oppfordrer derfor NVE til å gjennomgå også andre deler av modellen, utover rammevilkårene. Spesielt bør anleggsbidrag, som nettselskapene pålegges å ta fra årsskiftet, behandles nøytralt i inntektsrammemodellen. Dette påpeker vi blant annet i et nylig innspill til Klima- og miljødepartementets handlingsplan for grønn skipsfart. 

Endret rekkefølge

Asle Strand mener NVE i tillegg bør vurdere å ta hensyn til rammevilkårene før DEA-analysen utføres, i motsetning til i dag, hvor rekkefølgen er omvendt.

«Tidligere undersøkelser har vist at å gjøre justeringen for rammevilkår mindre avhengig av frontselskapene, kan bidra til å gjøre modellen mer robust og resultatene mer stabile», sier Strand.

Betydning bør tydeliggjøres

Blant dagens rammevilkår er helning og skog, avstand til kyst, snø, frost og is, i tillegg sjø- og jordkabler. Tidligere var nettets avstand til vei også inne på listen over rammevilkår, men ble i 2015 tatt ut med henvisning til at det ikke var statistisk signifikant.

«Det er sannsynlig at avstanden til vei har betydning, noe mange selskap også har påpekt etter at variabelen ble tatt ut», sier Strand.

Han understreker at det er viktig å tydeliggjøre hva nye rammevilkår faktisk betyr for selskapet, dersom de ønskes tatt inn i modellen.

*

Vi i KS Bedrift Energi vil skrive høringsuttalelse basert på innspill fra selskapene. Har du innspill til nye rammevilkår som bør inn i modellen, og om noen eventuelt bør tas ut? Ta kontakt med oss før høringsfristen, 3. desember.