energiteam_sept2017_2.jpg

Et styrket energiteam

Energi

Energiteamet i KS Bedrift vokser. Med Anna Ljunggren og Jill Johannessen om bord blir vi enda bedre rustet til å fronte aktuelle saker i bransjen.

Anna Ljunggren startet denne uka som vår nye leder for samfunnskontakt i KS Bedrift Energi. Jill Johannesen hadde sin første arbeidsdag som kommunikasjonsrådgiver et par uker før.

«Med Anna og Jill på laget vil energiteamet kunne jobbe mer i bredden og mer i dybden enn tidligere», sier en fornøyd direktør Asle Strand i KS Bedrift Energi.

Anna satt tre perioder på Stortinget som innvalgt fra Nordland Arbeiderparti, sist i Energi- og miljøkomiteen, og har en kunnskap og et kontaktnettverk som vil komme medlemmene våre til gode.

«Energibransjen er enormt viktig for verdiskaping her til lands. Den er både fremtidsrettet og klimavennlig, og sentral for velferden. Jeg ser virkelig frem til å jobbe for bransjen», sier hun.

Jill skal jobbe for både energiteamet og avfallsteamet i KS Bedrift. Hun har lang erfaring fra formidling av klimarelaterte spørsmål og forskning, og har grundig innsikt i hvordan ulike kommunikasjonsplattformer kan utnyttes. Dermed får vi frontet bransjespørsmål og medlemmenes sak på nye og flere måter.

«Jeg vil jobbe for at KS Bedrift forblir en tydelig stemme i den offentlige debatten. Min interesse for det grønne skiftet gjør meg ekstra motivert til å synliggjøre den innsatsen som medlemsbedriftene gjør innenfor energi, avfall og grønn konkurransekraft både i media og sosiale kanaler. Det er blitt enklere enn noen gang å dele bilder, artikler og video, som gjør at organisasjoner og bedrifter kan kommunisere sitt budskap på en måte som publikum vil lytte til. Det ønsker jeg å gjøre nytte av», sier Jill.

Styrket energiteam: Anna Ljunggren (foran til venstre) og Jill Johannessen (foran til høyre) styrker det næringspolitiske arbeidet i KS Bedrift Energi. Direktør Asle Strand til høyre, næringspolitisk rådgiver Audun Kolstad Wiig til venstre.