Strømanlegg Foto Asle Strand (2)
Illustrasjonsbilde. (Foto: Asle Strand)
Utjevningsordning for nettleie behandlet i Stortinget

Ett skritt nærmere lik nettleie

Energi

SVs forslag om rettferdig og brukerfinansiert nettleie ble behandlet av Stortingets energi- og miljøkomite 4. mai. Forslaget fikk ikke flertall, men vil kunne bane vei for en utjevning av nettleia i framtida.

Alle de store partiene på Stortinget står nå samlet om å ville endre på dagens praksis, men flertallets syn vil likevel ikke føre til at SVs forslag blir vedtatt i stortingssalen. Det som likevel gir grunn til optimisme etter komiteens behandlig er følgende:

1) Flertallet ber regjeringen å endre på innmatningstariffen slik at lokale nettkunder ikke må ta kostnaden for utbygging av fornybar kraftproduksjon. Dette vil også kunne bidra til at nettkunder i områder med høy produksjon får redusert nettleie.

2) Alle fellesmerknadene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, to partier som med stor sannsynlighet danner regjering til høsten. Herunder følgende merknad "Vi har ved flere anledninger etterspurt modeller for utjevning av nettariffer som hindrer at kunder får ulik nettleie avhengig av hvilket forsyningsområde de tilhører."

I tillegg følgende oppsummerende fellesmerknad «På denne bakgrunn fremmes følgende forslag: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en modell for utjevning av overføringstariffer som sikrer likere nettleie over hele landet

Samfunnsbedriftene har over lang tid arbeidet aktivt med de ulike politiske partiene for å få til en endring i retning av en utjevning av nettleia, og Direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi gleder seg over at vi nå ser ut til å være ett skritt nærmere utjevning. 

- Samfunnsbedriftene er opptatt av at vi på en robust og langsiktig måte og uten årlige budsjettavklaringer i Stortinget, sikrer en betydelig utjevning av nettleien. Fra vår side er vi åpne for ulike ordninger og modeller, så lenge dette målet blir nådd.

- Sluttresultatet må ikke nødvendigvis være en lik nettleie for alle. Men kostnadene for kundene bør være på et akseptabelt og rettferdig nivå i hele Norge.