foto-shutterstock.jpg
– Vi forventer at Tina Bru som statsråd tar grep for å få et skikkelig klimaregnskap på plass, sier direktør Cecilie Bjelland i KS Bedrift Energi om utenlandskabelen NorthConnect. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Utenlandskabelen NorthConnect:

Etterlyser uavhengig klimarapport

Energi

– Det er et tankekors at man lener seg på utbyggers klimavurderinger når det gis klarsignal til å bygge nye kraftkabler, sier direktør Cecilie Bjelland i KS Bedrift Energi.

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) har vurdert søknader fra NorthConnect KS (NC) om konsesjon til bygging av en utenlandskabel fra Norge til Skottland. Denne vurderingen sendte Olje- og energidepartementet (OED) på høring i desember. 

I sitt høringssvar stiller KS Bedrift Energi seg kritisk til at klima brukes som et hovedargument UTEN at det foreligger en uavhengig klimavurdering.

– Vi er positive til utenlandskabler som styrker norsk forsyningssikkerhet. Det er også bra at Norge får mulighet til å bidra positivt til europeiske kutt i klimautslipp. Men NC skiller seg ut fra tidligere prosjekter på flere måter: Kabelen har en klar fordelingseffekt der produsenter får økte inntekter mens forbrukere får økte kostnader. Den avviker også fra etablerte prinsipper for eierskap og drift av vår felles infrastruktur som utenlandskablene er en del av.

Bukken og havresekken

– Samtidig trekkes den positive klimaeffekten fram som ett av to hovedargumenter for utbygging av NC. Da er det en alvorlig mangel ved saksutredningen at OED ikke har sikret en uavhengig vurdering av klimaeffekten. I slike prosjekter har myndighetene et ansvar for å kvalitetssikre tallene. De kan ikke bare lene seg på utbyggers egne vurderinger. Det er historien om bukken og havresekken, sier Bjelland.

NCs utenlandskabel skal angivelig kutte klimautslipp tilsvarende to millioner tonn CO2 hvert år. Det er like mye CO2 som én million personbiler slipper ut hvert eneste år.

Kabelaksjonen.no har imidlertid regnet seg fram til nøyaktig det motsatte resultatet. De kaller kabelen en «klimaversting».

– Regjeringen har en uttrykt energipolitikk der klimaeffekt skal inngå i helhetlige vurderinger av nye prosjekter. Da er det overraskende at et så stort prosjekt som NC er svært mangelfullt på dette området. Vi forventer at Tina Bru som statsråd tar grep for å få et skikkelig klimaregnskap på plass, sier Bjelland.

Forbrukerne får økte kostnader

Hun legger vekt på at en uavhengig klimarapport er spesielt viktig for slike prosjekter.

– NVE har konkludert at NC er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er imidlertid svært store negative og positive effekter av prosjektet. Mens NC og kraftprodusenter får store inntekter, vil nettselskaper og i siste omgang forbrukerne få økte kostnader. Når klimavurderingen i tillegg er mangelfull, er det ikke vanskelig å forstå at prosjektet møter motstand, sier Bjelland.

I sitt høringssvar konkluderer KS Bedrift Energi derfor med at det må innhentes en egen uavhengig vurdering av klimaeffekten. Den bør inngå i et nytt høringsgrunnlag før man treffer en endelig beslutning i konsesjonssaken.

I tillegg mener de at eier- og driftsstruktur ved NC må gjennomgås for å hindre at den gir særfordeler eller bidrar til uheldige løsninger.

– Vår tredje anbefaling er at det utredes og innføres tiltak som forebygger eller demper en uheldig fordelingseffekt der netteiere og forbrukere sitter igjen med økte kostnader, sier Bjelland.

Last ned høringsuttalelsen fra KS Bedrift Energi