Katteutvalget 2022
Leder av Skatteutvalget, Ragnar Torvik, overleverer utvalgets rapport til finansministeren.
Skatteutvalget har lagt frem sin rapport

- Feil å senke innslagspunktet for grunnrenteskatt

Energi

Å senke innslagspunktet for grunnrenteskatt på vannkraft mener vi er feil tilnærming for å øke utbyggingen av fornybar kraft. Samtidig er det positivt med en helhetlig skattegjennomgang.

Utvalgsleder Ragnar Torvik la mandag frem NOUen «Et helhetlig skattesystem». Ikke overraskende kommer utvalget med forslag til skatteskjerpelser for kraftnæringen.

Utvalget støtter de endringene regjeringen allerede har lagt på vannkraften, med en økning i grunnrenteskatten.
- Der kom finansministeren oss litt i forkjøpet, sa Torvik under pressekonferansen da rapporten ble overrakt finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Men utvalget går ytterligere til verks og vil også ilegge grunnrenteskatt på kraftverk under 10 000 kVa. Utvalget begrunner dette med at grensen viser seg å være hemmende for bygging av kraftverk like over innslagspunktet for grunnrenteskatt og mener det derfor vil være riktig å senke innslagspunktet betydelig. Her mener vi utvalget tar feil.

- Vi er enige i at det i dag er en kunstig grense for kraftproduksjon som kan hemme nødvendig utbygging av fornybar kraft. Men kun en endring reduksjon av innslagspunktet er ikke et godt tiltak, og vil i seg selv være enda en urimelig endring for investeringer i berørte kraftverk og uheldig i forhold til nye investeringer. Vi mener derfor andre virkemidler må diskuteres, som for eksempel et bunnfradrag, slik Samfunnsbedriftene Energi blant annet har spilt inn til OED tidligere. Her forventer vi en god dialog med bransjen, påpeker fagsjef Asle Strand i Samfunnsbedriftene Energi.

Faren er nå at flere planlagte kraftutbygginger blir satt på vent i påvente av en avklaring rundt grunnrenten for mindre kraftverk. 

Positive til gjennomgang

Utover dette er Samfunnsbedriftene Energi positive til en helhetlig skattegjennomgang som sikrer at vi ikke får ad hoc-endringer som den skattepakken til fornybarnæringen som kom i høst. Det viktigste er forutsigbarhet for bransjen slik at investorer og utbyggere til enhver tid vet hva man skal forholde seg til.

Samtidig er vi positive til at utvalget ser på nødvendighet av stramme inn på de midlertidige petroleumsskattereglene. Som Samfunnsbedriftene Energi tidligere har presisert, må man sørge for at vi ikke får et skatteregime der fornybar kraftproduksjon skattlegges hardere enn fossil energi.

Høringsfristen er satt til 15. april neste år.