Kraftledninger i Hallingdal (fotograf - Asle Strand).jpg

Felles brev mot ny referanserente

Energi

KS Bedrift har sammen med andre bransjeorganisasjoner sendt et brev til NVE, hvor vi argumenterer mot endringer i modellen som fastsetter referanserenten for nett.

NVE arrangerer torsdag 5. april en bransjeworkshop om referanserenten. Bakgrunnen er at konsulentselskapene Pöyry Consulting og Menon Economics i fjor foreslo å endre parametrene i rentemodellen, blant annet ved å halvere den risikofrie rentesatsen som benyttes i modellen. Konsekvensen blir en lavere referanserente for nettselskapene.

I en høringsrunde i fjor stilte KS Bedrift seg skeptisk til konsulentforslaget.

«Vi mener dette er et underlig signal å sende ettersom nettdriften blir mer kompleks, risikoen øker og det skal investeres for mange titalls milliarder i distribusjonsnettet i årene fremover», sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Han fremhever at ved forrige omlegging i rentemodellen, i 2012, var tunge kunnskapsmiljøer involvert i arbeidet.

«Dagens rentemodell er svært godt begrunnet, og har vist seg god over tid. Vi ser ingen grunn til at denne modellen skal endres», sier Strand.

Les vårt felles innspill til NVE her.