Fornybart04

Seminar: Felles forståelse for digitalisering i kraftbransjen

Energi

Nettalliansen og Samfunnsbedriftene inviterer styrer og ledelse i eierselskap og medlemsselskap til et energi- og teknologiseminar, for å etablere en felles forståelse av behovet for digitalisering i vår bransje. 

Nettalliansen og Samfunnsbedriftene inviterer styrer og ledelse i eierselskap og medlemsselskap til et energi- og teknologiseminar, for å etablere en felles forståelse av behovet for digitalisering i kraftbransjen.

Vi erfarer at eierselskap og medlemmer jobber mye med IKT-sikkerhet, digitalisering og teknologiledelse. Dette er tema som også opptar myndighetene i økende grad, og som ikke minst berører kraftbransjen. Da kan det være både nyttig og nødvendig å samles for å sikre en felles forståelse og nødvendig prioritering blant ledelse og eiere.

Det kan være krevende å skape tid og rom for et slikt arbeid.  Nettalliansen og Samfunnsbedriftene ønsker å gjøre dette litt lettere når vi nå går sammen og tilbyr seminar for medlemmer og eierselskap.  Seminaret er spesielt rettet mot nettselskap og gir både en introduksjon til «digitalisering for ikke-teknologer» og en oppdatering på aktuelle energipolitiske saker.

Innholdet er rettet mot styrer og ledergrupper og tilbys i perioden april til juni etter nærmere avtale. Seminaret er et gratis medlemstilbud som tilbys relevante selskap.

Ta kontakt
Høres dette interessant ut oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Maria Rodahl Johansen maria.johansen@nettalliansen.no eller Cecilie Bjelland cecilie.bjelland@samfunnsbedriftene.no for å gjøre nærmere avtale.

Oppsett for seminar (Trykk for stort bilde)