- Dropp det funksjonelle skillet 2.PNG
F.v. leder Torfinn Opheim, LVK (foto: LVK), direktør Asle Strand, KS Bedrift Energi (foto: KS Bedrift), leder Knut Lockert, DistriktsEnergi (foto: DistriktsEnergi) og forbundsleder Jan Olav Andersen, El og IT (foto: El og IT). Også NITO og Tekna har undertegnet appellen, men de er ikke med på bildet.

Felles front mot det funksjonelle skillet

Energi

Etter initiativ fra KS Bedrift Energi har en appell til Stortinget om å gi mindre selskap fritak fra krav om funksjonelt skille, fått bred oppslutning fra ulike organisasjoner. 

Appellen ble oversendt Stortingets energi- og miljøkomité fredag. KS Bedrifts medforfattere var fagforeningene El og IT-forbundet, NITO og Tekna, Distriktsenergi og LVK som representerer eierinteresser.

-At organisasjoner som representerer såpass ulike interesser har kommet sammen i denne saken, belyser hvor viktig den er for ansatte i bedriftene, eiere, og lokalsamfunnene hvor energibedriftene opererer, sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Han øyner håp om at energi- og miljøkomiteen vil avgi en innstilling som støtter forslaget 8. mars, og deretter at innstillingen får flertall på Stortinget.

-Denne saken har sterk distriktspolitisk betydning, men er også viktig av hensyn til selskapsledelse i kraftbransjen. Det er et viktig prinsipp at selskapsledelsen skal kunne bruke ressurser der de trengs, for dermed å kunne drive på mest hensiktsmessig måte, sier han.

Også medlemsbedriftene i KS Bedrift Energi har mobilisert i saken, blant annet ved å be stortings- og fylkespolitikere på bedriftsbesøk og gjennom leserinnlegg i lokale medier.

-Det er mange som berøres av kravet om funksjonelt skille. Da er det viktig å jobbe på flere nivåer for å oppnå gjennomslag, sier Strand.

Les den felles appellen her