Mote I Oed 30 09 22 Asleogelisabethjpg Fokus
Fra venstre: Elisabeth Sæther, statssekretær i Olje- og energidepartementet og Asle Strand, fagsjef i Samfunnsbedriftene Energi.
Utjevning av nettleien

Foreslår ny modell for likere nettleie

Energi

Samfunnsbedriftene Energi forslår en ny utjevningsordning. Den skal gi bedre omfordeling, mer stabilitet og være enkel å innføre. Myndighetene er positive til en modell som sikrer en likere nettleie i landet.

Fredag 30.september møtte Samfunnsbedriftene Energi med statssekretær Elisabeth Sæther fra Olje- og energidepartementet, for å diskutere en utjevning av nettleien.

Regjeringen har stadfestet i Hurdalsplattformen at de ønsker en ny ordning som bidrar til jevnere nettleie i Norge. Samfunnsbedriftene støtter regjeringens ønske om en ny ordning og har derfor fremlagt en ny modell for myndighetene.

Ny og bedre utjevningsordning

Samfunnsbedriftene mener at dagens ordning ikke er tilstrekkelig slik som den står. Blant annet mener vi det er en utfordring at utjevningstilskuddet er gjenstand for årlige budsjettjusteringer eller salderinger.

På oppdrag fra Samfunnsbedriftene Energi har Vista Analyse utarbeidet en rapport for en ny modell for likere nettleie. Som grunnlag for rapporten har Samfunnsbedriftene Energi lagt noen retningsstyrende prinsipper som den nye modellen må oppfylle.

Vi har vektlagt at ordningen må være stabil over tid, at den må omfordele nettkostnadene i større grad, samt at den må være lett å forstå og enkel å gjennomføre.

Vista Analyse mener det er et godt faglig grunnlag for en utjevning av nettleien. I rapporten forslår de at utjevningen skal skje gjennom tilskudd over statsbudsjettet, og gjennom en overslagsbevilgning. Det bidrar til en ordning som står seg over tid, bidrar til større omfordeling, samt er enkel å gjennomføre.

Tatt godt imot av regjeringen

Statssekretær Sæther konstaterte at en utjevning av nettleien er et viktig punkt i Hurdalsplattformen. Rapporten ble tatt godt imot fra statssekretæren.

Samfunnsbedriftene oppfattet også statssekretæren som positiv til forslaget som ble fremmet. Videre ble det nevnt at myndighetene vil fortsette arbeidet med å lage en god modell for likere nettleie.

Det gjenstår å se om se om signalene vil komme til utrykk i statsbudsjettet. Vi forventer i det minste en solid økning av utjevningspotten i denne omgang.

Her kan du lese rapporten