foto - ontonic : unsplash.jpg
Energiavtale I og II 2020-2022 har nå trådt i kraft. (Foto: ontonic/Unsplash).
Energiavtale I og II 2020-2022

Forhandlingsresultatet for Energiavtale I og II er nå godkjent

Energi

Forhandlingsresultatet av 8. oktober 2020 er nå godkjent av alle partene til Energiavtale I og II. Dermed kan resultatet iverksettes i energibedriftene.

Samfunnsbedriftene kom natt til 8. oktober til enighet med arbeidstakerorganisasjonene om ny Energiavtale I og II som skal gjelde for perioden 2020–2022.

Energiavtale I og II regulerer bestemmelser om lønn og diverse tillegg for de nær 100 energibedriftene som er knyttet til Samfunnsbedriftene.

Les mer om resultatet