Søviknes01.jpg

Fortsetter Søviknes?

Energi

Stortingsvalget for en ukes tid siden ga regjeringen fornyet tillit. Etter alt å dømme fortsetter Høyre og FrP å styre landet. Men vil Venstre gå inn i regjering selv om ønsket deres om en blå-grønn regjering faller i grus? Hvilke statsråder skal inn og hvilke skal ut?

Terje Søviknes har knapt ett år i statsrådsstolen i Olje- og energidepartementet. Han har gjort en solid jobb og er godt likt av spesielt oljeselskapene. Hvis FrP ønsker å beholde denne posten og ingen andre krever den, er det lite som tyder på at Søviknes må gå av eller bytte departement.

Bestemmer Venstre seg for å gå inn i regjering kan kabalen måtte legges på nytt. Venstre vil nok heller prioritere Klima- og miljødepartementet fremfor Olje- og energidepartementet, men samtidig er det her rammene for Norges fremtid som olje- og gassnasjon legges. Venstre er blant partiene som har tatt til orde for en gradvis nedtrapping av aktiviteten, selv om det kan være vanskelig å få gjennomslag for i regjering med Høyre og FrP. Det er også i dette departementet konsesjon gis for nye kraftutbygginger.

Ola Elvestuen har markert seg som en kompromissets mann som leder i energi -og miljøkomiteen. Det har vært krevende å finne frem til enighet mellom regjeringen og støttepartiene i denne komiteen, men Elvestuen har loset arbeidet godt igjennom. Ønsker Venstre denne posisjonen i regjering vil han være en naturlig kandidat. Slik KS bedrift ser det vil det kunne føre til en fornyet diskusjon om bruk og vern av vassdrag, som ikke nødvendigvis vil gagne våre medlemsbedrifter. Det er verd å merke seg at Venstre er pådriver for økt el-avgift. I KS Bedrift mener vi det er et paradoks at Venstre, som ønsker et grønt skifte, vil øke avgiftene på nettopp grønn virksomhet.

Nikolai Astrup, tidligere nestleder i energi- og miljøkomiteen er et naturlig navn å trekke inn i drøftingene rundt en eventuell ny olje- og energiminister. Men siden han de siste årene har ledet transport- og kommunikasjonskomitéen har han nok heller styrket sin posisjon til å overta som klima- og miljøminister etter Vidar Helgesen, hvis da statsminister Erna Solberg gjør plass til flere fra hovedstaden i sin kabal.

Skal vi lete blant kvinnelige kandidater til denne posisjonen er det tynt i Høyre og FrPs rekker. Selv om Tina Bru loset arbeidet med Energimelding trygt igjennom Stortinget, er det grunn til å tro at vi først ser henne som statsråd om en stortingsperiode eller to. Torild Skogsholm fra Venstre, som nå leder stortingsgruppens sekretariat, kan derimot være en joker. Hun har regjeringserfaring fra før - det har ingen i ledertrioen, og det kan komme godt med som minste parti i den eventuelle nye regjeringen.

Torsdag kveld møtes de fire partilederne i Statsministerboligen. Kanskje vi allerede da vet om Venstre er inne eller ute.