Foto - Artur Roman.jpg
Regjeringen har valgt ikke å gå videre med forslagene fra Kraftskatteutvalget. Foto: Artur Roman

Full stopp for kraftskatt - men fortsatt mye ugjort

Energi

– Vi er tilfreds med at regjeringen velger ikke å gå videre med Kraftskatteutvalgets forslag for vannkraft, sier direktør Cecilie Bjelland i KS Bedrift Energi.

Regjeringen besluttet i dag at den ikke vil gå videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.

Fremmer ikke ønsket utvikling

– Både kommuner og næring har vært samstemte og tydelige på at utvalgets forslag ikke fremmer en høyst ønsket utvikling av fornybar kraftnæring over hele landet. Det er klokt av regjeringen å lytte til disse aktørene som kjenner problemstillingene, sier Bjelland.

I pressemeldingen fra regjeringen legger finansminister Jan Tore Sanner vekt på hvilken verdifull ressurs vannkraft er, og at den må forvaltes til beste for lokalsamfunnene, og for samfunnet som helhet.

– Vi har lyttet til både kommunene og næringen i denne saken, sier han.

Omstridt omlegging

Kraftskatteutvalget foreslo en omstridt omlegging av skattesystemet for vannkraft. Blant annet ville vertskommunene miste omlag tre milliarder kroner i inntekter fra kraftverkene. Utvalget anbefalte videre å fjerne ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift, samt normalisere eiendomsskatten for vannkraftverk.

Kraftskatteutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2018 som oppfølging av Jeløya-plattformen, og la frem NOU-rapporten «Skattlegging av vannkraftverk» 30. september i fjor. Før høringsfristen gikk ut 1. januar, hadde det kommet inn hele 350 høringssvar – blant annet fra KS Bedrift, som organiserer en rekke av de små og mellomstore nettselskapene.

Ugjorte oppgaver

Energidirektør Cecilie Bjelland mener at regjeringen på ingen måte må sove på post, selv om de nå har lagt bort det kontroversielle forslaget fra Kraftskatteutvalget.

– Det er fremdeles store, ugjorte oppgaver knyttet til nybygging, opprustning og forbedringer av vannkraftverk som krever handlekraft av regjeringen. Vi forventer derfor at regjeringen snarest tar tak i skatteutfordringene i dagens modell, og følger opp med konkrete endringer for å fjerne reguleringer som i dag står i veien for samfunnsøkonomiske investeringer i fornybar kraft, sier hun.