Distribusjon og transmisjon natur 02.JPG
Samfunnsbedriftene fikk gjennomslag

Funksjonelt skille på høring

Energi

Olje- og energidepartementet (OED) har onsdag sendt ut forslag om endringer i krav om funksjonelt skille for nettforetak. Det foreslås at krav om funksjonelt skille ikke skal gjelde for nettforetak med færre enn 100.000 nettkunder.

Samfunnsbedriftene Energi har etterspurt denne høringen etter at olje- og energiminister Terje Aasland i begynnelsen av juni opplyste at regjeringen ville heve grensen for funksjonelt skille fra 10.000 til 100.000 nettkunder.

- Vi er derfor ekstremt fornøyde med at forslaget nå er lagt frem og vil selvsagt komme med vårt høringsinnspill innen høringsfristen 14. desember, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

Lyttet til Samfunnsbedriftene

I høringsnotatet skriver departementet at blant annet Samfunnsbedriftene har vært klare på at de ønsker en heving av den nedre grensen for kravet om funksjonelt skille. Videre mener departementet at kravet ikke skal være strengere i Norge enn i EU. Det støtter vi i SBE fullt ut.

En heving av grensen for kravet om funksjonelt skille til nettforetak med flere enn 100 000 nettkunder vil innebære at 87 av 93 nettselskap i Norge ikke omfattes av kravet. Selskaper slik som Elvia AS, BKK Nett AS, Lede AS, Agder Energi Nett AS, Tensio AS og Lnett AS vil fortsatt omfattes av kravet om funksjonelt skille.

SBE vet at flere selskap har ventet på denne endringen, da innføring av funksjonelt skille har medført både ekstra kostnader og en lite hensiktsmessig struktur. Selv om de fleste har klart å tilpasse seg dagens regelverk, vet vi at dette er til ulempe for flere og at det også for mange er krevende å holde seg innenfor dagens regelverk.

Høringsfristen er satt til 14. desember. Det vil deretter ta en viss tid før lovendringen vil tre i kraft.

- I påvente av forventet lovendring, er det derfor naturlig at departementet er smidige og imøtekommende overfor de dispensasjonssøknader som er til behandling, påpeker Bjelland.