2018-02-15 CINELDI Kjølle.jpg
Gerd Kjølle leder forskningssenteret CINELDI. Du møter henne på Bedriftenes Møteplass 2018.

Gir «digitalisering» av nettet innhold

Energi

I Trondheim forskes det på fremtidens nett. Direktøren for forskningssenteret CINELDI, Gerd Kjølle, skal gi innhold til et mye brukt og for mange ullent begrep på Bedriftenes Møteplass 2018.

Senteret er opprettet med ressurser fra Forskningsrådet, nettselskaper, teknologileverandører, SINTEF Energi, SINTEF Digital og NTNU. CINELDIs åtte år lange oppdrag er å forske frem løsninger for distribusjonsnettet mot 2040. Med seg har Gerd Kjølle tunge aktører i det norske kraftsystemet, deriblant en rekke nettselskap og myndigheter.

«Stikkord for forskningen er hvordan nettet fremover skal være robust, intelligent, fleksibelt og kostnadseffektivt», sier hun.

Det overordnede stikkordet er likevel «digitalisering» - et av de hyppigst brukte ordene i diskusjonene om fremtidens energisystem, og for mange et relativt ullent begrep. Kjølle skal under energisesjonen på Bedriftenes Møteplass 18. april gi begrepet innhold innenfor rammene av forskningstemaene i CINELDI.

Selvreparerende nett

For hva menes egentlig med digitalisering?

«Det handler om løsninger for å ta i bruk datamengdene som gjøres tilgjengelig av AMS, for å prognosere laster mer treffsikkert. Vi har konkrete eksempler på at prognosene blir langt mer treffsikre med verktøyene vi utvikler. Andre eksempler er bruk av sensorer og intelligente enheter for tilstandsovervåkning, og hvordan disse integreres i driften for eksempel gjennom selvhelende løsninger og for å optimalisere vedlikehold», sier hun.

Et nett som «reparerer» seg selv kan nesten høres ut som science fiction, men er blant temaene det forskes på i senteret.

Nettet i fokus

Forskerne i CINELDI jobber sammen med nettselskap og andre for å fremstille modeller for hvordan selskapene kan utnytte disse mulighetene best mulig – og alt med god samfunnsøkonomi for øyet.

«Det viktige spørsmålet er hvilken rolle nettet skal ha i fremtiden. Vi må bevare robustheten i denne samfunnskritiske infrastrukturen, samtidig som nettet må være fleksibelt for å håndtere nye effektkrevende laster, distribuert produksjon og endringer i måten å bruke nettet på. Det er bra at nettet, som en helt sentral brikke i ethvert moderne samfunn, har kommet mer i fokus», sier Kjølle.

Meld deg på Bedriftenes Møteplass i dag, få en bedre forståelse av hva digitaliseringen innebærer og lær om hva CINELDIs forskning betyr for deg!