God jul fra KS Bedrift Energi - Foto - Aaron Burden - for nett.jpg
God jul, ønsker KS Bedrift Energi. (Foto: Aaron Burden)
2019 med et energiblikk

God jul fra KS Bedrift Energi

Energi

Det nærmer seg jul og nyttår, og det er naturlig med noen ord om det som opptar oss. En ting er sikkert: Det er nok av engasjerende temaer.

Nok et spennende år for energibransjen går mot slutten. Endringene har stått i kø og vil fortsatt gjøre det. Bransjen får stadig nye utfordringer som vi er overbevist om at den vil håndtere på en god måte for kunder og samfunnet for øvrig.

Strukturendringer

Også dette året har vært preget av strukturdebatten. Både for våre medlemmer og i mange tilfeller også for kommunene som eiere. Vi har ment mye om usaklig argumentasjon for fusjoner og har fortsatt sterke meninger om dette. Mange har nå erfart at det koster mye både i tid og i penger å gjennomføre fisjoner og fusjoner. Men midt oppe i dette opplever vi at våre medlemmer gjennomfører gode og konstruktive prosesser og at de finner gode løsninger på utfordringene.

Elektrifisering

Vi ønsker et fornybart samfunn. Det er alle enige om. Men hvordan skal vi få det til. Noen tror vi uten videre har og får nok fornybar elproduksjon i Norge. Andre mener vi må bygge ut mye mer av både vannkraft, vindkraft og kabler til utlandet. Diskusjonen går høyt og vil helt sikkert gjøre det også i årene som kommer. Rammeplan for vindkraft og utredning av skattlegging av vannkraft er begge bortimot skrinlagt før høringsfristen har gått ut. Eksempler på sterkt engasjement fra svært mange hold. Det som er sikkert er at vår bransje og våre medlemmer vil være sentrale i omleggingen til det fornybare samfunnet.

Utjevning av nett-tariffer

Utjevning av nettleien for vanlige strømkunder har også vært en viktig sak for oss i år. I Norge har vi lange tradisjoner for at sammenhengende og viktig infrastruktur skal være tilgjengelig for alle og til en lik pris.

Når det i tillegg er slik at kunder i utkantstrøk må betale ekstra for at kunder i byene skal få nok strøm, er det noe som skurrer. Myndighetene har omsider kommet med en utredning om hvordan dette kan gjøres. Denne inneholder etter vår oppfatning ingen entydig anbefaling om hvordan utjevning skal gjennomføres. Den sier heller tydelig at utjevning ikke er særlig ønskelig og at en eventuell ordning bør være så enkel og lite omfattende som mulig. Høringsfristen er i januar og vi vil i vår uttalelse gi klart uttrykk for vår oppfatning om dette.

Effekttariffer

Effekttariffer har vært et tema i flere år. Myndighetene har lenge ivret for dette og trolig med god grunn. Vi trenger tariffer som motiverer til effektiv utnyttelse av strømnettet og en rettferdig kostnadsfordeling mellom kundene.

Vi mener det er vesentlig at en ny betalingsmodell er enkel og forståelig for kundene. NVE forventes å komme med en ny høring om effekttariffer i løpet av kort tid. Signalene så langt er at det legges opp til stor fleksibilitet i hvordan tariffene utformes. Det gir rom for tilpasning til lokale forhold. Samtidig som det kanskje ender opp i et uoversiktlig mangfold. Utvilsomt et utfordrende og spennende tema.

Til slutt vil jeg takke alle vi er i kontakt med gjennom året for spennende møter. Det gjelder både medlemmer, egne og felles utvalg, myndighetsutøvere, politikere, fagforeninger og øvrige interessenter.

Vi er ikke alltid enige, men gode diskusjoner leder fellesskapet i rett retning.

God jul og godt nyttår!

Hilsen oss i KS Bedrift Energi