Havkraft Foto Shaun Dakin Unsplash
Samfunnsbedriftene Energi forventer at satsingen på havvind vil ha betydning for hele kraftbransjen. (Foto: Shaun Dakin / Unsplash)
«Veileder for vindkraft til havs og endringer i havenergilov og forskrift»

Havvind vil påvirke hele kraftbransjen

Energi

Satsingen på havvind vil trolig påvirke både energitilbudet og prisingen i kraftmarkedet. Samfunnsbedriftene har levert høringssvar til «Veileder for vindkraft til havs og endringer i havenergilov og forskrift».

Utvikling av havvind på norsk sokkel har vært ett av de mest sentrale temaene i Norge det siste året. Temaet engasjerer en rekke aktører med ganske ulike utgangspunkt.

Olje- og gassnæringen ser dette som en gylden anledning til å redusere klimautslipp fra produksjon. Politikere ser muligheten for å øke produksjonen av fornybar energi uten store naturinngrep der folk bor. Industriaktører ivrer for utvikling av teknologi og norsk leverandørindustri.

Samtidig er det klare mot-røster og samlet setter dette havvind høyt på den offentlige agendaen. Dette skaper også et stort engasjement når Olje- og energidepartementet legger ut høringssak med tittelen: «Veileder for vindkraft til havs og endringer i havenergilov og forskrift».

Blir indirekte berørt

Endringer i havenergiloven har i dag liten direkte betydning for Samfunnsbedriftenes medlemmer. Likevel har vi, og 137 andre levert inn høringssvar til departementet. Det gjør vi fordi det må forventes at rammebetingelser og utvikling av vindenergi til havs vil ha et fremtidig grensesnitt med kraftbransjen på land.

For eksempel må vi forvente at havenergi åpner for nettutbygginger på tvers av landegrenser. I tillegg vil ny produksjon av energi påvirke energitilbudet og prisingen i kraftmarkedet. Havvind vil derfor både direkte og indirekte få betydning for hele kraftbransjen.

Samfunnsbedriftene har derfor løftet noen av de overordnede problemstillinger og prinsipper som følger med havvind i høringssvaret, så vel som kommentert enkelte av de konkrete forslagene til lov og forskriftstekst.