Aron Visuals Bxoxnq26b7o Unsplash (1)
Foto: Unsplash - Aron Visuals
Samfunnsbedriftene har levert høringsuttalelse på forslag om innføring av 15 minutters tidsoppløsning i kraftbransjen

RME mener kortere tidsoppløsning er medisinen for å redusere ubalanser og frekvensavvik

Energi

En overgang til 15 minutters tidsoppløsning vil være et omfattende grep med relativt store konsekvenser på sikt for mange av aktørene i kraftbransjen. 

Samfunnsbedriftene er positive til at bransjen involveres på et tidlig stadium gjennom denne høringsprosessen, og vi støtter RMEs konseptforslag til innføring av 15 minutters tidsoppløsning samt foreslåtte endringer i avregningsforskriften, med de kommentarer som inkludert i vår høringsuttalelse.

Slik vi ser det vil forslagene som dekkes av dette høringsdokumentet i større og mindre grad berøre alle medlemmer i energikjeden. Selv om det først og fremst er nettselskapene som gjennom utskiftning og justering av AMS målere vil få den største byrden vil dette også ha konsekvenser for balanseansvarlige produsenter og omsetningsselskap.

Vi forstår det slik at det som en konsekvens av de foreslåtte endringene må forventes økte kostnader for bransjen. Med dette som bakgrunn er det viktig at kostnadsøkningen holdes på et lavest mulig nivå og at disse dekkes inn gjennom inntektsrammen.