CecilieBjelland_Ntnu_samling6399_1200X600.jpg
Cecilie Bjelland er ny direktør for KS Bedrift Energi. Foto: NTNU

Hun skal lede energiområdet i KS Bedrift

Energi

Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.

Det siste tilskuddet til ledergruppen i KS Bedrift har de siste årene jobbet som seniorrådgiver i teknologiselskapet Vivento AS og som advokat for det franske energiselskapet Engie. I tillegg har Cecilie Bjelland bred politisk erfaring. Hun har blant annet vært kommunalråd (Ap) i Stavanger og statssekretær i Arbeidsdepartementet.

– Jeg har hatt et sterkt samfunnsengasjement i alle år. Det betyr mye for meg å jobbe med bedrifter hvor samfunnsansvar er en viktig del av virksomheten. Stadig flere bedrifter innser at effektiv drift handler om mer enn bare lønnsomhet. KS Bedrifts medlemmer viser i praksis hver eneste dag og over hele landet at samfunnsansvar og lønnsomhet kan gå hånd i hånd når de leverer gode og effektive tjenester til innbyggere og næringsliv, sier hun.

Energi er fellesnevner

Bjelland er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og har i tillegg en mastergrad i teknologiledelse fra NTNU. Hun har jobbet som advokat i flere selskaper, men energi har vært en fellesnevner de fleste steder, ikke minst gjennom ni år i Statoil.

– Det går nesten ikke an å komme fra Stavanger uten å være opptatt av energi. Jeg har fått gjøre mange spennende ting, men energi har vært en rød tråd gjennom det meste. Jeg jobbet lenge med olje og gass, og var senere i et konsern som satset på fornybar energi, og som etter hvert solgte seg ut av olje og gass.

Bjelland har også i flere år sittet i styret til energiselskapet Lyse. De siste årene har hun tatt et dypdykk i digitalisering innen energisektoren.

Ulike perspektiver 

– Jeg har sett energisektoren i ulike perspektiver, enten det er som jurist, politiker eller fra teknologisiden. Jeg er ydmyk overfor at dette feltet har mange komplekse problemstillinger hvor vi må se helheten og samarbeide med andre for å finne gode løsninger, sier hun.

Administrerende direktør Øivind Brevik i KS Bedrift er veldig fornøyd med ansettelsen av ny energidirektør, som skal jobbe for rundt 100 små og mellomstore energiselskaper over hele landet.

– I Cecilie Bjelland har vi fått en energidirektør med bred erfaring fra både næringsliv og politikk. Jeg føler meg trygg på at hun kommer til å løfte vårt næringspolitiske arbeid på energiområdet til beste for våre medlemmer, sier Brevik.