Norske-pengesedler.jpg

Hva mener du om justering av NVE-renten?

Energi

NVE ønsker innspill til en konsulentrapport som foreslår justeringer i referanserenten. Vi i KS Bedrift Energi mener forslaget må forkastes, men vil gjerne høre hva du mener om saken.

 

NVEs referanserente tas opp til vurdering hvert femte år. Under siste revisjon ble det etter innspill fra tunge faginstanser innført en helt ny modell for fastsettelse av referanserenten. Konsulentrapporten som nå er ute på høring, ført i pennen av Pöyry Management Consulting og Menon Economics, foreslår betydelige endringer i faktorene som inngår i rentemodellen. Blant annet foreslår konsulentene foreslår å kutte det risikofrie leddet som brukes for å fastsette NVE-renten. Dette på bakgrunn av den kortsiktige utviklingen i rente- og finansmarkedet.

Konsulentrapporten foreslår videre å øke markedspremien, noe som i noen grad veier opp for den lavere risikofrie renten. Om forslaget tas til følge, vil NVEs referanserente bli drøyt 0,5 prosent lavere enn i dag.

KS Bedrift Energi stiller spørsmålstegn ved forutsetningene konsulentene baserer forslagene på.

«Når investeringer i nettet har levetid på mange tiår, er det merkelig å bruke kortsiktige bevegelser i markedet som basis for NVE-renten. I tillegg mener vi forutsetningene som ble lagt til grunn i 2012 er de samme: det norske nettet står overfor tunge investeringer og en mer kompleks drift. Den gjeldende modellen bør derfor beholdes», sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.


Vårt forslag til høringssvar kan du lese på medlemssidene - logg deg inn med brukernavn og passord.

Vi ønsker dine innspill innen mandag 11. september!