Compare Fibre Innsf0zz Kq Unsplash
Illustrasjonsfoto av optisk fiber: Compare Fibre/Unsplash

Hvem betaler Nord-Norges billett på bredbåndstoget?

Energi

Staten må ta et større finansieringsansvar for å sikre bredbånd til distriktene, skriver Arne Jakobsen i dette svaret til distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).  

I Avisa Nordland bekrefter distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) at det også er plass til Nord-Norge på bredbåndstoget. Hun skriver at tilrettelegging for bredbånd i hele Norge er et prioritert satsingsområde for regjeringen, og at Nord-Norge har hatt en svært god utvikling i bredbåndstilbudet de siste årene. Dette er bra og vi noterer oss at regjeringen ser de særlige utfordringene som er knyttet til å få et høyhastighets bredbåndstilbud til alle, både by og bygd.

Så skjer det også mye positivt i landsdelen, blant annet i Lofoten, Vesterålen og Nord-Troms. Det er imidlertid ikke uten grunn, siden det her er konkurranse mellom flere tilbydere. Problemet vi påpeker i en kronikk 27. januar er at det ikke er noen operatører som vil bygge de minste prosjektene – selv med dagens tilskuddsordning. 

I Troms ble det i 2019 utlyst ti prosjekter med til sammen 1043 husstander. Ingen operatører fremmet tilbud, og disse blir nå utlyst på nytt. Dekningen for høyhastighet bredbånd i grisgrendte strøk i Nordland er på bare 38 prosent. Det er det klart svakeste i landet og erfaringen så langt forteller oss at statlig medfinansiering er kritisk for å få opp utbyggingen i ikke-kommersielle områder.  

Statsråden slår fast at alle skal med på bredbåndstoget. Vi deler denne ambisjonen og mener at det er en nasjonal oppgave å få sikret tilfredsstillende dekning. Derfor mener vi også at staten må ta et større finansieringsansvar enn dagens bevilgninger for å sikre rask framdrift og tilfredsstillende løsninger.