Elbil03.jpg
Foto: iStock
Regjeringens handlingsplaner for alternative drivstoff i transportsektoren

Ingen fossilfri kollektivtrafikk uten infrastruktur!

Energi

Regjeringen mangler tydeligvis ikke ambisjoner og ønsker å legge til rette for fossilfri kollektivtrafikk og rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, men hvordan?

Regjeringen la denne uken frem handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff i transport samt plan for fossilfri kollektivtrafikk i 2025. Målet er å legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur over hele landet og noe mer konkret; fossilfri kollektivtrafikk i 2025.

- Når vi skal ta i bruk nye energikilder i transportsektoren er det viktig at vi har klart både infrastruktur og hvilke løsninger som vi bør satse på, sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) da handlingsplanene ble lagt fram mandag denne uken.

Lite konkret nytt

Som i handlingsplan for grønn skipsfart, sies det lite eller ingenting om konkrete tiltak for hvordan disse målene skal nås. Alle disse  planene fokuserer på det som allerede er gjort og igangsatt.

Direktør Asle Strand i KS Bedrift savner en mer konkret handlingsplan som også omfatter den nødvendige omstillingen i hele verdikjeden:

- Den planlagte omstillingen vil i første omgang kreve en økt elektrifisering i hele transportsektoren og her er planene så godt som innholdsløse, sier Strand. Virkemidler og rammebetingelser for hele verdikjeden, inklusiv fremføring av fornybar kraft til transportsektoren må adresseres, avslutter Strand.