Dronebilde 01.jpg
Dronen identifiserer automatisk feil i nettet. Foto: eSmart Systems

Intelligent drone finner nettfeilene

Energi

Med lange nettstrekk over skog, fjell og vidder bruker norske nettselskap store ressurser på å finne feil. Snart kan en intelligent drone gjøre jobben med å identifisere og fotografere feil og analysere bildene. Flere av KS Bedrifts medlemsbedrifter, blant annet Alta Kraftlag, bidrar i prosjektet.

«Det skjer en revolusjon på området. Utviklingen i datakraft gjør det mulig å analysere titusenvis av bilder på et øyeblikk», sier Tore Lie. Han er prosjektleder i eSmart Systems, som i samarbeid med flere norske nettselskap er i ferd med å utvikle dronesystemet «Connected Drone». Systemet skal gjenkjenne og analysere feil på nettet, som ødelagte isolatorer på mastene.

«Målet vårt er at dronen skal kunne fly autonomt, finne veien av seg selv, og sende feilene den identifiserer tilbake til nettselskapet», sier Lie.

 

Kunstig intelligens

Programvaren som utvikles av eSmart Systems bruker machine learning for å lære seg å identifisere feil. Med andre ord er det snakk om droner med kunstig intelligens. Mens norske nettselskap bruker store ressurser på å reise rundt i konsesjonsområdet for å identifisere feil på nettet, kan en drone altså snart ta oppgaven. I dette ligger et betydelig potensial for besparelser for nettselskapene, både i tidsbruk og penger.

«Å benytte droner for å ta bilder av feil, heller enn å gjøre jobben manuelt, kan gi en besparelse på 30% av utgiftene til denne oppgaven. Når den intelligente programvaren i tillegg gjør analysejobben vil besparelsene bli langt større», sier Lie.

Dronene er utstyrt med kamera, i tillegg til andre sensorer som for eksempel varme- og radiostøydetektorer. Deretter analyserer den kunstige intelligensen i systemet dataene for å finne begynnende feil, før de blir kritiske.

 

Sparer KILE-kostnader

Prosjektet, som er godkjent av Forskningsrådet og NVE, finansieres over nettselskapenes FoU-midler som tildeles gjennom selskapenes inntektsramme. Ved prosjektoppstart i 2015 deltok to nettselskap. I dag deltar åtte nettselskap i prosjektet, mens flere også har meldt interesse. Nettselskap som bidrar, og som er medlemsbedrifter i KS Bedrift, er Alta Kraftlag, Hurum Energiverk, VOKKS Nett og Kragerø Energi.

«Nettselskapenes fagkompetanse er sentral for utviklingen av systemet», sier Lie.

Alta Kraftlag har stor tro på nytteverdien i bruken av smarte droner for å overvåke nettet. I dag benytter selskapet seg av helikoptre og mannskap på snøscooter eller firhjuling i arbeidet.

«Området vårt strekker seg fra Kvænangsbotn i Troms og nordover til Porsa kraftverk i Kvalsund i Finnmark. Det er rundt 40 mil fra ende til ende, med mange linjestrekk over fjelloverganger. Det sier seg selv at det ligger store besparelser i å benytte droner for å overvåke et så stort område», sier nettingeniør Morten Wirkola i Alta Kraftlag til KS Bedrift.

Systemet kan også bidra til besparelser på andre områder.

«Når vi oppdager feil tidligere kan vi spare inn KILE-kostnader», sier Wirkola.

 

Luftregelverk må på plass

Ifølge Lie skal nettselskapene som deltar i prosjektet kunne benytte seg av dronesystemet innen mai neste år. Selve prosjektet, som utføres i ulike faser, varer frem til 2018. Mens selv om systemet snart er på vingene, er det fremdeles mye som må på plass før nettselskapene fullt ut kan benytte seg av dronene.

«Så langt kan systemet brukes i forbindelse med planlagte inspeksjoner av infrastrukturen. Målet vårt er at dronene også skal kunne brukes på kort varsel, for eksempel når dårlig vær har ført til feil. Her har vi en løpende, god dialog med luftfartsmyndighetene», sier Lie.

Når dronen skal benyttes, planlegges oppdraget i verktøyet som utvikles av eSmart Systems. Deretter sendes oppdraget til dronens flystyringssystem, og dronen kommer på vingene. Data sendes fra sensorer på dronen og til programvaren, hvor de analyseres. Dronen flyr automatisk, mens operasjonen overvåkes av en pilot og en co-pilot. Mens noen av nettselskapene vil ønske å kontrollere dronen selv, kan også partnerne i Connected Drone stille med nødvendig operatørkompetanse.

«Personen som skal styre operasjonen over kraftlinjene må ha nødvendige tillatelser. I bruken av systemet er flysikkerheten ekstremt viktig», understreker prosjektlederen.

 

Mange krefter involvert

I tillegg til nettselskapene som er blant KS Bedrifts medlemmer deltar også Hafslund Nett, Ringeriks-Kraft Nett, Gudbrandsdal Energi Nett, og Troms Kraft Nett. Halden-selskapet eSmart Systems har knyttet til seg en rekke andre partnere i prosjektet. Disse er Microsoft, Robot Aviation, Telenor M2M, Teleplan Globe, NTNU AMOS, Norut Institute, Eker Design, UiO UNIK, IRIS Group og Nordic Media Lab. Med andre ord er mange krefter fra ulike bransjer involvert.