Screenshot 20201026 095230 Gallery 1
Det er Lyse Elnett og Jæren Everk som eier nybygde Opstad transformatorstasjon. (Foto: Liv Margot Sviland).
Åpner ny transformatorstasjon

Jæren Everk tar krafttak for å møte den elektrifiserte framtida

Energi

Med nye Opstad transformatorstasjon tar Jæren Everk i bruk den første stasjonen med 132 kV i regionen. Det gir et betydelig løft i kapasitet og forsyningssikkerhet på Jæren.

Økt forbruk og økte krav til forsyningssikkerhet og -kvalitet har ført til et behov for en oppgradering av det regionale kraftledningsnettet på Jæren, som er preget av alder og slitasje. Lang avstand til nærmeste større kraftproduksjonsanlegg har også vært en utfordring.

Omfattende utbygging av vindkraft på Høg Jæren har bidratt positivt, men med ny høyspentforbindelse til Bjerkreim, vil det nå være tilstrekkelig kapasitet inn til den sørlige delen av Jæren.

Oppgraderer regionalnettet

Transformatorstasjonen på Opstad er den første stasjonen som bygges i forbindelse med oppgraderingen av regionalnettet på Jæren til 132 kV. Lyse Elnett og Jæren Everk er eiere av den nye transformatorstasjonen.

Stasjonen har stor kapasitet og Jæren Everk vil nå ha tilgang til 80 MW, som er en dobling av den eksisterende kapasiteten i den gamle stasjonen. Prosjektet har en prislapp på totalt 200 millioner kroner og everket tar prislappen på 80 millioner kroner, deres største investering noensinne.

Økt spenning gir mer kapasitet

- Det regionale nettet på 50 kV økes til 132 kV, noe som er en svær kapasitetsauke og veldig viktig begivenhet for oss, sier everkssjef Birger Høyland. Det er en historisk begivenhet at vi nå går over på et nytt og høyere spenningsnivå i regionalnettet.

- Økt kapasitet i strømnettet er av stor betydning for å få til videre vekst og elektrifisering av samfunnet, sier Høyland videre.

Den gamle trafostasjonen fra 1951 (50 kV) var fra det tidspunkt da Hå kommune koblet seg til Lyse sin store utbygging på 50-tallet og var nå mer enn moden for utskiftning.

Klar for elektrifiseringen

Med 400 volt og 22kV på distribusjonsnettnivå, og 132 kV i det regionale nettet, vil Jæren og forsyningsområdet til Jæren Everk være et av landets mest forberedte områder for den elektrifiseringen vi forventer over de neste tiårene.

Det er Jærentreprenør AS sammen med Siemens AS som har stått for utbyggingen av den nye transformatorstasjonen. I tillegg til Jærentreprenør har en rekke andre lokale leverandører deltatt i prosjektet.

- Kompetansen de lokale leverandørene har opparbeidet seg gjennom deltagelse i dette prosjektet har bidratt til et kompetanseløft for disse selskapene, og dette har igjen vært med å bidra til at flere av dem har fått nye tilsvarende oppdrag, fortsetter Høyland.

- Prosjektet er starten på et teknologisk løft i energibransjen i Sør-Rogaland, avslutter han.