Cecilie Og Kjetil Arsmote 2021 Endelig
NVE-direktør Kjetil Lund og Samfunnsbedriftene Energi-direktør Cecilie Bjelland fant tonen i Samfunnsbedriftenes "studio" den 22. juni.
NVE-direktøren besøkte Samfunnsbedriftene Energis årsmøte

Kjetil Lund imponert over kraftbransjen

Energi

Det var en sommeravslappet, åpen og ærlig NVE-direktør som anla Samfunnsbedriftene Energis årsmøte et besøk den 22. juni.

Samfunnsbedriftene Energi hadde besøk av Lund på årsmøtet denne uka. Et møte som i utgangspunktet var digitalt, men med noen få mennesker samlet i studio. Og blant de som var på et sjeldent fysisk møte var NVE-direktøren. I en prat med direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi var han tydelig og klar på kjente temaer. Og med to rogalendinger samlet langt hjemmefra ble det god stemning i studio. 

Energiressursmeldingen var naturlig nok et viktig tema. Lund var tydelig på at den er viktig og at de store nasjonale klimamålene er klare. Men det er noen utfordringer på veien. Kapasitet på alle områder er ett av dem. Dette har blitt eksemplifisert ved at det nå er kø og forsinkelser i konsesjonsbehandlingen hos NVE. I tillegg er det mange temaer som skal utredes. NVE går utvilsomt en hektisk tid i møte.

I tillegg til ferske bestillinger vil tilpasning til EU-regelverk utvilsomt kreve kapasitet framover. Det kommer stadig nye direktiver og forordninger og Norge må ta disse inn i vårt hjemlige regelverk. Samfunnsbedriftene nyttet anledningen til å utfordre Lund på myndighetenes håndtering av slike tilpasninger. Det bør være en kjent sak at Samfunnsbedriftene har vært svært kritiske til at vi ikke følger EUs praksis når det gjelder selskapsmessig og funksjonelt skille for selskapene i vår bransje. Lund kunne forsikre om at det var unntaket. Det var et klart mål å ikke lage unødig byråkrati og regelverk. Så får vi se hvordan det går i praksis.

Bransjestruktur var et annet viktig tema. Lund var som tidligere befriende klar på dette. NVE har ingen mål for størrelse eller antall nettselskap i bransjen. Det er derimot viktig at selskapene har kompetanse og ressurser til å håndtere oppgavene sine, inkludert god leveringssikkerhet. Dette er et utgangspunkt Samfunnsbedriftene bifaller. Så får det være opp til våre medlemmer og øvrige selskaper å ta denne utfordringen. Og det gjør de aller fleste.

I en god samtale kan det være rom for så mangt. Lund er fortsatt relativt fersk som leder for NVE, men han har mye ledererfaring. Bjelland var nysgjerrig på om han hadde klare prinsipper for hvordan virksomheter skulle ledes. Lunds svar vil trolig vekke gjenklang i bransjen. Du må vite hva du snakker om, du må ha tydelige mål og formidle de så de blir forstått, og folk må behandles med respekt. Vi tror dette i stor grad praktiseres også i bransjen og det er godt å høre at også byråkratene har tro på at enkle løsninger kan være det beste. Det er å håpe at prinsippet også følges i utformingen av rammeverket for aktiviteten i kraftbransjen.

Avslutningsvis måtte samtalen selvfølgelig innom fotball. Europamesterskapet er godt i gang og Lunds engasjement på området er vel kjent. Og han er som mange av de som er vokst opp med tippekamper tett på engelsk fotball. på godt og vondt. Det er ikke alltid vårt første favorittlag er like lett å følge hele livet. Men et lite håp om at det skulle bli et godt mesterskap for England, det hadde han i hvert fall.

Uansett, det gjelder å stå i det og holde ut. Det er sant innen så vel fotball, som elektrifisering og det å sørge for en god kraftforsyning til enhver tid. Ikke alltid lett, men Lund var i sin avslutning veldig tydelig på at han var imponert over hvordan bransjen hadde håndtert Covid-19. Vi vet alle at det er gjort en formidabel også i vår bransje og den ble rettmessig berømmet av NVE- direktøren.

Få med deg samtalen med NVE-sjef Kjetil Lund i denne videoen (YouTube)

PS

Det var på årsmøtet kjent at det skulle komme nyheter om både rammevilkår for inntektsreguleringen og tiltak i strømmarkedet før sommerferien, men disse sakene var ikke klare for publisering før møtet.